Informations aften

Går du med tanker om at blive Biavler. SÅ kom til informations aften.

Mødested: Biavler Foreningen, Infohuset Østerådalen, Over Kæret 9. Tirsdag d. 4. april kl. 19.00 - 21.30

Det er gratis at deltage. Der udleveres lidt informationsmateriale. Serveres en vand, kaffe og kage.

Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 28.marts til Karen Mette, mobil: 3022 7932 eller Pia, Mobil: 20744369

 

Hvad er en Bifamilie:

Du vil hører om hvad en bi familie er, hvordan den fungerer og hvilket formål den har.

Hvorfor holde bier, (blomster og Bier). Hæftet: BLIV BIVENLIG 2018.

AFTALEN med bierne: VI høster deres honning og til gengæld sørger vi for at DE ikke sulter.

Udfordringer og glæder i sit arbejde med Bi familien.

Hvordan får man startet op på sin bigård:

Hvor kan man holde bier, Placering.

Hvilke redskaber og udstyr skal der bruges til arbejdet og. Hvordan ser det ud. Hvor det kan købes samt omkostninger.

Hurtig gennemgang af dine opgaver året igennem, for at give et overblik af omfanget.

Vi er interesseret i at du kommer godt i gang, ved at du får sparring i dit arbejde med bi familien.

At du i et godt socialt samvær kan udveksle og høste erfaring i foreningen.

Med venlig hilsen

Karen Mette Thorhauge

& Pia Harder,

Biavlere med 3 års erfaring og medlemmer af bestyrelsen.