Forsøg i Aalborg Biavlerforening 2004 med Langstroth-opstablingsstader og plastic-rammer.


Baggrund: I vinteren 2003 blev der på møder i foreningen drøftet såvel Langstroth-rammemål, (som kun et enkelt medlem havde erfaring i) som plastic-rammer (som ingen havde erfaring med) og man enedes om at oprettet en lille forsøgsbigård som et appendiks til Aalborg Biavlerforenings Skolebigård. Forsøget skulle dels vise, om rammestørrelsen var bedst med henblik på honningproduktion med mindst mulig tilsyn og indgreb, dels vise eventuelle fordele/ulemper ved plast-tavler. I foråret blev der hjemkøbt 2 opstablingsstader. Det ene med alm. trærammer med voks og den andet med plastictavler. De indkøbte plastic-tavler var af sort plastic, påsprøjtet en tynd film af voks.

Opstarten: Der blev i sommeren 2003 dannet 2 familier af sværme og de beholdt sværmdronningerne vinteren over. Før-/efter indvintringen var familien på trærammer lidt stærkere end familien på plastic-tavler. De var begge af rimelig størrelse i foråret 2004 og kunne dække henholdsvis 8 og 6 rammer med bier den 27. april.

Generelt om forsøget/erfaringerne i 2004:
Vi noterede os tydeligt, at bierne på plastictavler i forhold til vokstavler, var meget træge til at bygge plastictavlerne ud. De virkede nærmest modvillige i at bygge på plastic-tavlerne. Det skyldes hovedsagelig/primært, at de på plastictavlerne selv skal producere al voks, hvorimod de på vokstavlerne kan trække cellerne ca. halvt ud ved at bruge voksen fra vokspladen.
Det var klart, at den forskel der var i, at bierne på plast skulle producere mere voks bevirkede, at familien på plastic-tavler hele tiden "hang bag efter" familien på vokstavlerne.
I juni måned påsmurte vi med pensel, efter anbefaling fra konsulent Flemming Vejsnæs og leverandøren af plastic-tavlerne SWIENTY, mere voks på flere tavler. Og de blev klart hurtigere udbygget! Men stadigvæk mere trægt end stadet med vokstavlerne.
På plastic-tavlerne forekom der langt mere "dårligt byg"og dermed mere spredt yngelleje end på trærammerne.
Da forsøget begrænsede sig til kun to stader, og de endte op med at sværme, giver år 2004 ikke et tydeligt billede af forsøgene. På basis af de to familier, blev der i juli dannet 2 småfamilier, hvortil der blev indkøbt 2 dronninger af sværmtræge familier og disse blev senere på sommeren slået sammen med forsøgs-familierne. De 2 småfamilier blev igen dannet på henholdsvis trærammer og plastictavler, hvor sidstnævnte var fuldt udbygget og begge småfamilier udviklede sig meget fint. Der blev senere flyttet enkelte plastrammer til træramme stadet og omvendt.

Konklusion efter 1´forsøgsåar:
Det har helt klar betydning, hvor meget voks, der er påsmurt plast tavlerne. Det fra fabrikken påsprøjtede voks er ikke tilstrækkeligt. Der skal påsmøres en del mere voks. Det lag vi påsmurte, var nok også for tyndt.

Fra

stadekortet lyder det:

18. maj:

Meget ujævnt byg - er nærmest kun udbygget i små felter fordelt på flere tavler.

25. maj:

Tavler med påsmurt voks tilsættes/udskiftes med ikke udbyggede tavler.

9.juni:

Tavlerne med ekstra voks meget fint udbygget og fyldt med yngel, de øvrige er nu kommet bedre med.

Yderligere kan der ikke med rimelighed konkluderes på nuværende tidspunkt.

Det dårlige honning-år var medvirkende til, at vi ikke kan drage en konklusion omkring Langstroth-stadets fordele/ulemper.
Om de under "opstarten" omtalte sværmdronninger kvalitetsmæssig kan have betydning for forsøgene er usikkert, men det ses tydeligt af efterfølgende fotos, at der var stort yngeludfald p.g.a. kønsalleler.
Honningudbyttet blev henholdsvis 19 kg på stadet med vokstavler og 13 kg på stadet med plastictavler. Dette skal sættes i relation til skolebigårdens samlede gennemsnit på 18 kg., men hvor skolebigårdens familier ugentligt bliver anvendt til undervisning.

Forsøgene fortsætter:
Hvordan man behandler og igen ibrugtager udbyggede plasttavler (såvel jomfru- som skrabede) og hvordan de virker, vil være noget af det, der skal afprøves i 2005.
Vi forsøger med malerulle at påføre ubrugte tavler tykkere lag voks.
Der er indvintret 2 stærke familier med gode dronninger (brugsdronninger fra avler, der deltager i brugsdonningtest) og derfor glæder vi os til at fortsætte forsøgene i 2005.
Vi håber på et normalt honning-år, hvor vi kan sammenligne honninghøsten med Skolebigårdens øvrige stader ( ca. l km. mellem bigårdene), som er i format 12 x 10 trugstader / opstablingsstader.

Vi lader billederne tale for sig selv: ( Med en kort kommentar til hvert billede)
Alle billeder er taget 11. august 2004.

Tord Marius Lorentsen / Jørgen Henriksen - Aalborg Biavlerforening
Foto: Ole Hvass Madsen


Nb. Vi er meget interesseret i at høre fra biavlere, som har erfaringer i plasttavler og/eller forslag til det videre forsøgsarbejde.

Vær opmærksom på at billederne kan tage ret lang tid at downloade med et telefon-modem!
Hvis et eller flere billeder, ikke bliver vist, så højreklik på billedet og vælg: Vis billede (Windows).
scn0042
Flot udbygget tavleside med honning og pollen.
Der er dog en rand i bunden og op af siderne, som ikke er udnyttet. Bemærk at overgangen mellem udbygget og ikke- udbygget, er meget brat.
Bierne skal selv producere al voks, da der ikke er noget på tavlen, de kan trække ud.


scn0043
Flot udbygget tavleside med honning. Her er den ligesom på vokstavlerne udbygget lidt mere jævnt uden bratte overgange.
Der hvor vokset når ud til kanterne, er der celler af drone-størrelse, da prægningen yderst kun
er halv .


scn0047
Tavle med dårligt byg. Denne tavle har fået påsmurt ekstra voks..

scn0048
Detalje af dårligt byg fra foregående billede .

scn0052
I øverste magasin var der kun een tavle, der har fået påsmurt ekstra voks. Denne tavle blev langt hurtigere udbygget og lagt honning i..

scn0053
Tavle der ikke er bygget helt ud til siderne. Med bratte overgange. Skaderne skyldes vildbyg ud mod magasin siden.

scn0054
Fuld udbygget tavle. Tavlen har fået påsmurt mere voks.

scn0109
Pæn yngeltavle. Tavlen har fået påsmurt mere voks.

scn0060
Honningtavle, som ikke har fået ekstra voks. 

scn0064
Spredt yngelleje og med sværmceller i bunden.

scn0086
Yngeltavle med spredt byg og hullet yngelleje.

scn0071
Dårligt udbygget honning/pollentavle. U/ekstra voks.

scn0072
Honningtavle. U/ekstra voks.

scn0076
Honningtavle (jomfrutavle) m/ekstra voks.

scn0077
Honningtavle (jomfrutavle) m/ekstra voks.

scn0121
Yngeltavle med honningbræmme. U/ekstra voks.

scn0128
Yngeltavle. U/ekstra voks

scn0050
De 2 forsøgsstader + l ekstra til sværmdronning. Fotograferet 11. august ved demonstration og gennemgang for foreningens medlemmer.