logobi

Orientering fra Aalborg biavlerforening

Hermed udsendes ORIENTERING FRA AALBORG BIAVLERFORENING. Sommeren er ikke forbi, og de fleste medlemmer er færdige med slyngningen og har opgjort årets høst. Det ser ikke ud til, at honningudbyttet bliver lige så stort som i 2010, men det er betingelserne, når vi vil høste af naturens mangfoldighed.

Husk vores hjemmeside, www.aalborgbiavl.dk , hvor alle forhold om foreningens virke og kontaktoplysninger vil være opdateret hele tiden. På hjemmesiden vil det også være muligt at optage indlæg, annoncer og fotos fra medlemmerne. Bidrag sendes til bestyrelsen.

I fremtiden vil Danmarks Biavlerforening opkræve et samlet kontingent hos egne medlemmer. Dette kontingent dækker derfor også kontingentet til Aalborg Biavlerforening. De, der kun er medlem hos Aalborg Biavlerforening, vil som hidtil modtage kontingentopkrævning sammen med ”Orientering fra Aalborg Biavlerforening” i slutningen af året.

PROGRAM FOR EFTERÅRET 2011

Foreningens aktiviteter finder sted på tirsdage kl. 19, hvis ikke andet er nævnt.

Tirsdag, den 6. september
finder det afsluttende møde i skolebigården sted. Vi sørger for, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.

Tirsdag, den 20. september
afholdes ordinær generalforsamling. Se vedlagte dagsorden m.v. Der serveres en forfriskning og lidt mad.

Tirsdag, den 18. oktober
afholdes årets honningbedømmelse på Food College, Rørdalsvej 10. Honningen vil blive bedømt af kyndige dommere. Prisen er pr. glas 20 kr. Honning til bedømmelse skal indleveres dagen før, mandag den 17. oktober i tidsrummet kl. 17 til 19 til Kjeld Skygge Andersen, Ullavej 18 i Vejgaard. Der kan højst deltage 1 glas pr. medlem.

Alle får bedømmelseskort på sin honning, og dommerne vil efter bedømmelsen kommentere bedømmelserne.

Lørdag, den 12. november kl. 13
afholdes årets sidste sammenkomst i Lundby Hedehus. Oxalsyrebehandlingen gennemgås, og der vil blive serveret gløgg og æbleskiver.


Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 20. september 2011, kl. 19

Vejgaard Bibliotek, lokale 6, Hadsundvej, Vejgaard

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning

  3. Regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Indkomne forslag

  6. Valg

Valg af formand

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Afgår efter tur:

Kjeld Skygge Andersen
Karen Hansen

Valg af suppleant:
Afgår efter tur:

1. Poul Poulsen
2. Albert Schütze

Valg af revisor:
Afgår efter tur: Marius Lorentzen

Valg af revisorsuppleant:
Afgår efter tur: Jørgen Henriksen

Valg af skolebigårdsudvalg

  1. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

  2. Eventuelt
    Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Leif Secher Nielsen, Konvalvej 49, 5. tv., 9000 Aalborg og skal være formanden i hænde senest den 13. september 2011.