logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening
august 2013

Af Tina Buth Rasmusseen 

Når I modtager denne orientering er sommeren ved at gå på hæld. De fleste biavlere har høstet den sidste honning, og kun honning fra lyngtrækket mangler at blive slynget.

Den årlige generalforsamling afholdes den 17. september 2013, og bestyrelsen skal opfordre medlemmerne til at møde op. Det er som altid, når foreningens medlemmer er samlet, en hyggelig aften, hvor man uforpligtende har lejlighed til at give sin mening til kende om foreningens virke.

Bemærk at årets sidste sammenkomst i Lundby Hedehus afholdes allerede den 9. november. Arrangementet er fremrykket af hensyn til oxalsyrebehandlingen. Tendensen går i retning af behandling så tidligt som muligt, således at de tilstedeværende mider skader mindst muligt. Bifamilierne skal være fri for yngel, fordi oxalsyre ikke virker bag forseglet yngel. Endvidere skal temperaturen være over 0 grader.

Husk vores hjemmeside, www.aalborgbiavl.dk , hvor alle forhold om foreningens virke og kontaktoplysninger vil være opdateret hele tiden. På hjemmesiden vil det også være muligt at få optaget indlæg, annoncer og fotos fra medlemmerne. Bidrag sendes til bestyrelsen. Husk også Danmarks Biavlerforenings hjemmeside www.biavl.dk , hvor der er et forum med tusindvis af emneopdelte indlæg fra medlemmerne. På denne hjemmeside findes der også mange faglige temaer.

PROGRAM FOR EFTERÅRET 2013
Foreningens aktiviteter finder sted på tirsdage kl. 19, hvis ikke andet er nævnt.

Tirsdag, den 10. september
finder det afsluttende møde i skolebigården sted. Vi sørger for, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.


Tirsdag, den 17. september
afholdes ordinær generalforsamling. Se vedlagte dagsorden m.v. Der serveres en forfriskning og lidt mad.


Tirsdag, den 15. oktober kl. 19
afholdes årets honningbedømmelse på Food College, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg. Honningen vil blive bedømt af kyndige dommere. Honning til bedømmelse skal indleveres dagen før, mandag den 14. oktober i tidsrummet kl. 17 til 19 til Kjeld Skygge Andersen, Ullavej 18 i Vejgaard. Man kan højst deltage med 1 glas pr. medlem. 

Alle får bedømmelseskort på sin honning, og dommerne vil efter bedømmelsen kommentere bedømmelserne.

Medens dommerpanelet arbejder, vil biavler og honning-smagsdesignerne Elin og Poul Erik Knudsen, Rold skov  (i 2012 blev de nr. 1, 2 og 3 i Arden og Omegns Bf´s honningbedømmelse) give smagsprøver og fortælle om honning med forskellig smag og helsebringende egenskaber til krop og sjæl. Der vil også være forklaring og opskrifter på salver til "såvel hende som ham". Efter Elins foredrag vil Poul Erik give smagsprøver og fortælle om dansk producerede vine.

Deltagelse i dette arrangement koster 40 kr. pr. person

Lørdag, den 9. november kl. 13
afholdes årets sidste sammenkomst i Lundby Hedehus. Oxalsyrebehandlingen gennemgås, og der vil blive serveret gløgg og æbleskiver. Det vil være muligt at købe afvejet oxalsyre.


Der indkaldes hermed til

Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den17. September 2013 kl. 19.00

på Vejgaard Bibliotek, lokale 1. Hadsundvej , Vejgaard.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag.

6. Valg

Valg af formand

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Afgår efter tur:
Kjeld Skygge Andersen
Per Nielsen

Valg af suppleant:
Afgår efter tur:
Ivan Nielsen
Albert Schütze

Valg af revisor:
Afgår efter tur:
Marius Lorentsen

Valg af revisorsuppleant:

Afgår efter tur:
Knud Poulsen

Valg af skolebigårdsudvalg

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget.

8. Eventuelt.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Tina Buth Rasmussen,

og skal være næstformanden i hænde senest den 10. september 2013