logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening
august 2014

Af Tina Buth Rasmusseen

Når I modtager denne orientering er en fantastisk sommer ved at gå på hæld. De fleste biavlere har haft et tilfredsstillende udbytte, og kun honning fra lyngtrækket mangler at blive slynget.

Den årlige generalforsamling afholdes den 30. september 2014, og bestyrelsen skal opfordre medlemmerne til at møde op.
Det er som altid, når foreningens medlemmer er samlet, en hyggelig aften, hvor man uforpligtende har lejlighed til at give sin mening til kende om foreningens virke.

Bemærk at årets sidste sammenkomst i Lundby Hedehus afholdes allerede den 8. november.
Arrangementet er fremrykket af hensyn til oxalsyrebehandlingen. Tendensen går i retning af behandling så tidligt som muligt, således at de tilstedeværende mider skader mindst muligt. Bifamilierne skal være fri for yngel, fordi oxalsyre ikke virker bag forseglet yngel. Endvidere skal temperaturen være over 0 grader.

Husk vores hjemmeside, www.aalborgbiavl.dk , hvor alle forhold om foreningens virke og kontaktoplysninger vil være opdateret hele tiden. På hjemmesiden vil det også være muligt at få optaget indlæg, annoncer og fotos fra medlemmerne. Bidrag sendes til bestyrelsen.
Husk også Danmarks Biavlerforenings hjemmeside www.biavl.dk , hvor der er et forum med tusindvis af emneopdelte indlæg fra medlemmerne. På denne hjemmeside findes der også mange faglige temaer.

PROGRAM FOR EFTERÅRET 2014
Foreningens aktiviteter finder sted på tirsdage kl. 19, hvis ikke andet er nævnt.

Tirsdag, den 9. september
finder det afsluttende møde i skolebigården sted.

Vi sørger for, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.

 

Tirsdag, den 30. september
afholdes ordinær generalforsamling.

Se vedlagte dagsorden m.v. Der serveres en forfriskning og lidt mad.

 

Tirsdag, den 14. oktober kl. 19
afholdes årets honningbedømmelse på Food College, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg.

Honningen vil blive bedømt af kyndige dommere.
Honning til bedømmelse skal indleveres dagen før, mandag den 13. oktober i tidsrummet kl. 17 til 19 til Kjeld Skygge Andersen, Ullavej 18 i Vejgaard.
Man kan højst deltage med 1 glas pr. medlem.
Husk ingen etiketter på glas til bedømmelse !

Alle får bedømmelseskort på sin honning, og dommerne vil efter bedømmelsen kommentere bedømmelserne.
Medens dommerpanelet arbejder, vil Lene LaVendelbo fra Danmarks eneste lavendelfarm fortælle om hendes virksomhed og de skønne lavendelprodukter.
Deltagelse i dette arrangement koster 40 kr. pr. person

 

Lørdag, den 8. november kl. 13
afholdes årets sidste sammenkomst i Lundby Hedehus.

Oxalsyrebehandlingen gennemgås, og der vil blive serveret gløgg og æbleskiver.
Det vil være muligt at købe afvejet oxalsyre.


Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 30. september 2014, kl. 19

På Vejgård bibliotek, lokale 1, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning

 3. Regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Indkomne forslag

 1. Valg

 1. Valg af formand

 1. Valg af to bestyrelses medlemmer

Afgår efter tur: Tina Buth Rasmussen

Niels Ørnbøl

 1. Valg af suppleant

Afgår efter tur: Ivan Nielsen

 1. Valg af revisor

Afgår efter tur: Jørgen Henriksen

 1. Valg af revisorsuppleanter

Afgår efter tur: Knud Poulsen

 1. Valg af skolebigårdsudvalg

 1. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

 2. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Lorentsen, og være formanden i hænde senest 23. september.