logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening
august 2015

Af Tina Buth Rasmusseen

Efter et koldt forår og en sommer med megen blæst og regn, er sommeren ved at gå på hæld, og bierne er ved at blive gjort vinterklare. Meldingerne lyder på middelmådigt til dårligt honningudbytte, så de fleste håber nok på en bedre sommer 2016.

Den årlige generalforsamling afholdes den 22. september 2015, og bestyrelsen skal opfordre medlemmerne til at møde op. Det er som altid, når foreningens medlemmer er samlet, en hyggelig aften, hvor man uforpligtende har lejlighed til at give sin mening til kende om foreningens virke.

Bemærk at årets sidste sammenkomst i Lundby Hedehus afholdes allerede den 7. november. Arrangementet er fremrykket af hensyn til oxalsyrebehandlingen. Tendensen går i retning af behandling så tidligt som muligt, således at de tilstedeværende mider skader mindst muligt. Bifamilierne skal være fri for yngel, fordi oxalsyre ikke virker bag forseglet yngel. Endvidere skal temperaturen være over 0 grader.

Husk vores hjemmeside, www.aalborgbiavl.dk , hvor alle forhold om foreningens virke og kontaktoplysninger vil være opdateret hele tiden. På hjemmesiden vil det også være muligt at få optaget indlæg, annoncer og fotos fra medlemmerne. Bidrag sendes til bestyrelsen. Husk også Danmarks Biavlerforenings hjemmeside www.biavl.dk , hvor der er et forum med tusindvis af emneopdelte indlæg fra medlemmerne. På denne hjemmeside findes der også mange faglige temaer.

PROGRAM FOR EFTERÅRET 2015
Foreningens aktiviteter finder sted på tirsdage kl. 19, hvis ikke andet er nævnt.

 

Tirsdag, den 8. september
finder det afsluttende møde i skolebigården sted. Vi sørger for, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren. Der vil desuden være en demonstration af hvordan du laver en fattigmands- vokssmelter, og bruger den.

 

Tirsdag, den 22. september
afholdes ordinær generalforsamling. Se vedlagte dagsorden m.v. Der serveres en forfriskning og lidt mad.

 

Tirsdag, den 13. oktober kl. 19
afholdes årets honningbedømmelse på Food College, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg. Honningen vil blive bedømt af kyndige dommere. Honning til bedømmelse skal indleveres dagen før, mandag den 12. oktober i tidsrummet kl. 17 til 19 til Kjeld Skygge Andersen, Ullavej 18 i Vejgaard. Man kan højst deltage med 1 glas rørt honning pr. medlem. Husk ingen etiketter på glas til bedømmelse !

Alle får bedømmelseskort på sin honning, og dommerne vil efter bedømmelsen kommentere bedømmelserne. Medens dommerpanelet arbejder, vil Birgitte Wested fra Nørresundby tale om ”Orangeri i haven- selvforsyning med planter”, dvs såning, stiklingeformering m.v. men også sammensætning af bede i haven.

Deltagelse i dette arrangement koster 40 kr. pr. person

 

Lørdag, den 7. november kl. 13
afholdes årets sidste sammenkomst i Lundby Hedehus. Oxalsyrebehandlingen gennemgås, og der vil blive serveret gløgg og æbleskiver. Det vil være muligt at købe afvejet oxalsyre.