logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening
august 2017

Af Janne Skagbæk Jensen

Sensommeren er over os, honninghøsten og vinterfodringen er godt i gang. Endnu engang har vi måtte sande, at det ikke blev en fantastisk honninghøst, men intet og da absolut slet ikke vejret, kan tage de hyggelige stunder fra os som vores samvær med bierne har givet os. Tænker da også, at jo flere udfordringer vejret giver os, jo mere lærer vi om bisamfundet, dets eksistens og evt. problemstillinger.

Den årlige generalforsamling afholdes den 19-09-2017 kl. 19.00, og bestyrelsen skal opfordre medlemmerne til at møde op. Det bliver som altid, når foreningens medlemmer er samlet en hyggelig aften, hvor man uforpligtende har lejlighed til at give sin mening til kende.

Husk vores hjemmeside, www.aalborgbiavl.dk , hvor alle forhold om foreningens virke og kontaktoplysninger vil være opdateret hele tiden.

På hjemmesiden www.aalborgbiavl.dk/stadepladsen vil det også være muligt at få optaget indlæg, annoncer og fotos fra medlemmerne. Bidrag sendes til bestyrelsen.

Se også vores billedbog www.aalborgbiavl.dk/galleri/billedbog
Husk også Danmarks Biavlerforenings hjemmeside www.biavl.dk , hvor der er et forum med tusindvis af emneopdelte indlæg fra medlemmerne. På denne hjemmeside findes der også mange faglige temaer.

Program for efteråret 2017:
Foreningens aktiviteter foregår altid på tirsdage kl. 19.00 hvis ikke andet er nævnt

 

Tirsdag d. 05. september
Finder det afsluttende møde i skolebigården sted. Vi sørger for at, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.

 

Tirsdag d. 19. september
Generalforsamling. Se vedlagte dagsorden m.v. Der serveres en forfriskning og lidt mad.
Print selv program ud.

 

Lørdag d. 30 september Kl. 14.00
Turen går til Klitgård Agro A/S V/Michael Bundgaard, og vi mødes på Rørholtvej 76, 9370 Hals.

Vi har her muligheden for at se et mægtigt stort landbrug, der er ved at indrette deres bedrift med rigtig fine betingelser for biavl. Der er gjort en hel del med beplantning af læbælter og markstriber med pollen og nektar frøblandinger. Dejligt at se en en landmand med så stor forståelse for betydningen af biernes bestøvning og værdien heraf.
På gården vil vi blive kørt rundt i/på en landbrugsvogn for at se afgrøder, stadepladser og meget mere. Fornuftig beklædning tilrådes.
Ønsker eller overvejer du at oprette en udebigård, har du her en fantastisk mulighed. Se endvidere https://aalborgbiavl.dk/bigarden/bestovning-og-udebigard
Klitgård Agro A/S vil være vært ved servering.
Mundtlig eller skriftlig tilmelding skal ske via sms, mail eller telefonisk til formanden Tord Marius Lorentsen.

 

Tirsdag d. 10. oktober
Afholdes årets honningbedømmelse på Food College, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg. Honningen vil blive bedømt af kyndige dommere. Honning til bedømmelse skal indleveres dagen før, mandag den 9. i tidsrummet kl. 17 til 19 hos Niels Ørnbøl, Vingen 4, 9210 Aalborg SØ.
Man kan højst deltage med 1 glas rørt honning pr. medlem. Husk ingen etiketter på glas til bedømmelse! Da det gerne skulle være anonymt for dommerne.
Alle får bedømmelseskort på sin honning, og dommerne vil efter bedømmelsen kommentere bedømmelserne.
Medens dommerpanelet arbejder, vil Willy Jørgensen komme og fortælle om Lille Vildmose før, nu og i fremtiden.
Deltagelse i dette arrangement koster 50 kr. pr. person, hvor du vil få din honning bedømt gratis og foreningen vil være vært ved lidt at spise samt et glas rød- eller hvidvin, øl eller vand. Derudover vil der kunne købes sodavand, øl og vin til fordelagtige priser. Maden laves af kokkeskolen.

 

Lørdag d. 11. november kl. 13.00
Afholdes årets sidste sammenkomst i Østerådalen. Oxalsyrebehandlingen gennemgås, og der vil blive serveret gløgg og æbleskiver. Det vil være muligt at købe afvejet oxalsyre.

Vel mødt!