logobiOrientering fra Aalborg Biavlerforening
august 2021

 

Når vi nu gør status over Bi-året 2020/2021 har det været et usædvanligt år. Vi har døjet med Ko­rona-restriktioner, som har forhindret os i at mødes i bigården, og starte et begynderhold op.
Vejrmæssigt har det heller ikke skortet på udfordringer. Masser af sol, masser af regn og skybrud flere gange. Det har påvirket honninghøsten.
Da vi havde varmebølgen gav planterne ikke nektar, og da regnen endelig kom ville den ikke stoppe igen, så bierne havde svært med at flyve ud.

Sommeren begyndte med at mange bi-familier sværmede. Det skyldes at vi startede foråret med rigtig fint vejr, så dronningen gik tidlig i gang med at lægge æg, men så kom der en regnvejrsperiode, som gjorde at trækbierne ikke kunne flyve, og derfor levede længere end normalt. Det resulterede at staderne var godt og vel fyldt med bier allerede midt i maj. Det måtte resultere i mange sværme.

 

Program for efteråret 2021:

Foreningens aktiviteter foregår altid på tirsdage kl. 19.00 hvis ikke andet er nævnt

 • Tirsdag d. 21. september
  Finder det afsluttende møde i skolebigården sted. Vi sørger for at, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.

 • Tirsdag d. 28. september
  Generalforsamling. Se vedlagte dagsorden m.v. Der serveres en forfriskning og lidt mad.
  Print selv programmet ud.

 • Tirsdag d. 26. oktober
  Deltagelse i dette arrangement koster 50 kr. pr. person.
  Aftenen starter med at vi bliver underholdt af en spændende foredragsholder mens dommerpanelet bedømmer de indleverede honninger.
  Efter præmie-overrækkelsen har kokkeskolen tilberedt lidt mad til os som bliver serveret med et glas rødvin, øl eller vand. Derudover vil der kunne købes sodavand, øl og vin til fordelagtige priser. Maden laves af kokkeskolen.
  Igen i år vil der være forhåndstilmelding på grund af tilberedning af maden.
  Tilmeld her https://www.aalborgbiavl.dk/Honning senest den 18. oktober

Man kan højst deltage med 1 glas rørt honning pr. husstand.(Ønsker man ikke at deltage på Kokkeskolen kan man alligevel få sin honning bedømt gratis, og få bedømmelsen tilsendt)
Honningen vil blive bedømt af kyndige dommere.
Honning til bedømmelse skal indleveres dagen før, mandag den 25. oktober i tidsrummet kl. 17 til 19 hos Niels Ørnbøl, Vingen 4, 9210 Aalborg SØ

Husk ingen etiketter på glas til bedømmelse! Da det gerne skulle være anonymt for dommerne.


Alle får bedømmelseskort på sin honning, og dommerne vil efter bedømmelsen kommentere bedømmelserne.


 • Lørdag d. 20. november kl. 13.00
  Afholdes årets sidste sammenkomst i Østerådalen. Oxalsyre-behandlingen gennemgås, og der vil blive serveret gløgg og æbleskiver. Det vil være muligt at købe afvejet oxalsyre 7,5 g for 5,00 kr.

Vel mødt! 

Generalforsamling Aalborg Biavlerforening
Tirsdag den 28. september 2021, kl. 19.00
i Infohuset


Dagsorden


1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg

a. Valg af formand

b. Valg af bestyrelses medlemmer. 
  
Afgår efter tur:

Pia Harder
Børge Thomsen

 Valg af 2.suppleant
  Afgår efter tur:

Albert Schütze

c. Valg af revisor
  Afgår efter tur:

Lars Jacobsen Hasager

d. Valg af revisorsuppleant
  Afgår efter tur:

Ingen

e. Valg af skolebigårdsudvalg
  Afgår efter tur.

Bjarni Sørensen
John Alstrup Jensen
Søren Andersen
Børge Thomsen
Niels Ørnbøl (Materiel forvalter)

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget
8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Tord Lorentsen, og være formanden i hænde senest 20. september.