logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening
september 2022 

Program for efteråret 2022:
Foreningens aktiviteter foregår altid på tirsdag kl. 19.00 hvis ikke andet er nævnt

Tirsdag d. 6. september
Finder det afsluttende møde i skolebigården sted. Vi sørger for at, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.

Tirsdag d. 27. september
Generalforsamling. Se vedlagte dagsorden m.v. Der serveres en forfriskning og lidt mad.
Print selv program ud.

Tirsdag d. 4. oktober
Afholdes årets honningbedømmelse på TechCollege, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg. Honningen vil blive bedømt af kyndige dommere. Honning til bedømmelse skal indleveres dagen før, mandag den 3. oktober i tidsrummet kl. 17 til 19 hos Niels Ørnbøl, Vingen 4, 9210 Aalborg SØ
Man kan højst deltage med 1 glas rørt honning pr. medlem. Husk ingen etiketter på glas til bedømmelse! Da det gerne skulle være anonymt for dommerne.
Alle får bedømmelseskort på sin honning, og dommerne vil efter bedømmelsen kommentere bedømmelserne. Medens dommerpanelet arbejder, vil vi andre blive underholdt af en spændende foredragsholder.
Deltagelse i dette arrangement koster 50 kr. pr. person, hvor du vil få din honning bedømt gratis og foreningen vil være vært ved lidt at spise samt et glas rødvin, øl eller vand. Derudover vil der kunne købes vin. Øl og sodavand til fordelagtige priser.
Maden laves af kokkeskolen.
Igen i år vil der være forhåndstilmelding på grund af tilberedning af maden.
Tilmeld her  https://www.aalborgbiavl.dk/Honning senest den 27. september

Lørdag d. 12. november kl. 13.00
Afholdes årets sidste sammenkomst i Østerådalen. Oxalsyrebehandlingen gennemgås, og der vil blive serveret gløgg og æbleskiver. Det vil være muligt at købe afvejet oxalsyre 7,5 g for 5,00 kr.

Vel mødt!Generalforsamling Aalborg Biavlerforening
Tirsdag den 27. september 2022, kl. 19.00

i Infohuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg

a. Valg af formand 

b. Valg af bestyrelses medlemmer Afgår efter tur:

Karen Mette Thorhauge
Niels Ørnbøl
 
Valg af 1.suppleant
Afgår efter tur: Ivan Nielsen

c. Valg af revisor

Afgår efter tur: Knud Poulsen

d. Valg af revisorsuppleant 

Afgår efter tur: Johannes Svaneborg

e. Valg af skolebigårdsudvalg Afgår efter tur.

Bjarni Sørensen
John Alstrup Jensen
Søren Andersen
Børge Thomsen
Niels Ørnbøl (Materiel forvalter)

7. Årets arbejde
8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Lorentsen, og være formanden i hænde senest 20. september.