logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening

Aktiviteterne foregår i skolebigården ved Lundby Hedehus kl 19.

Tirsdag den 26. april
Så starter den nye bisæson i Lundby Hedehus. Denne aften tager vi officielt hul på den nye sæson med en sang og et glas mjød. Tag familien med, og har du emner til nye biavlere, så er de også meget velkommen. Vejret afgør, om vi kan se til bierne. Som sædvanlig vil der være kaffe, og der kan købes øl og vand.

De efterfølgende tirsdage vil der være almindelig gennemgang af bifamilierne med fokus på dronefratagning og udvidelse af bifamilierne.

Tirsdag den 7. juni
Vi får besøg af Ivan Nielsen. Ivan vil fortælle om sin biavl med hovedvægt på dronningeavl. Han vil have jomfrudronninger med til foreningens Kielerkasser, der pakkes denne aften. Foreningens medlemmer kan købe forudbestilte jomfrudronninger af Ivan denne aften.

Tirsdag den 26. juli
vil der være en grundig gennemgang af varroabehandling med myresyre. Der kan købes myresyre til brug for medlemmernes egne bifamilier.

Tirsdag den 16. august
vil der være rengøringsaften. Materiellet gennemgås og rengøres efter sommerens brug.

Tirsdag, den 23. august
er der honningaften. Sommerens høst er i hus. Tag et glas honning med og vi vil snakke om sensorik og smag. Der vil være lejlighed til at smage andres honning og på den måde opleve mangfoldighederne ved vores honning. Bemærk at der ikke er tale om honningbedømmelse.

Tirsdag, den 6. september
afholdes det afsluttende møde i skolebigården. Vi sørger for, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.