logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening

Foreningens aktiviteter forgår i skolebigården ved Lundby Hedehus på tirsdage kl. 19.

Tirsdag den 24. april
starter den nye bisæson i Lundby Hedehus. Denne aften tager vi officielt hul på den nye sæson med en sang og et glas mjød. Tag familien med. Vejret afgør, om vi kan se til bierne. Som sædvanlig vil der være kaffe, og der kan købes øl og vand.

De efterfølgende tirsdage vil der være almindelig gennemgang af bifamilierne med fokus på dronefratagning og udvidelse af bifamilierne.

 

Tirsdag, den 12. juni
får vi besøg af Ivan Nielsen. Ivan vil fortælle om sin biavl med hovedvægt på dronningeavl. Han vil have jomfrudronninger med til foreningens Kielerkasser, der pakkes denne aften. Foreningens medlemmer kan købe forudbestilte jomfrudronninger af Ivan.

 

Tirsdag den 31. juli
vil der være en grundig gennemgang af varroabehandling med myresyre. Der kan købes myresyre til brug for medlemmernes egne bifamilier.

 

Tirsdag, den 21. august
er der honningaften. Sommerens høst er i hus. Tag et glas honning med og vi vil snakke om sensorik og smag. Der vil være lejlighed til at smage andres honning og på den måde opleve mangfoldighederne ved vores honning. Bemærk at det ikke er en konkurrence, men derimod en lejlighed at smage og kommentere honningen.

Tirsdag, den 4. september

afholdes det afsluttende møde i skolebigården. Vi sørger for, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.