logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening
April 2013

Af Tina Buth Rasmusseen

Denne orientering fra Aalborg Biavlerforening varsler forårets komme. Vi glæder os alle til at komme i gang med en nye sæson, og vi håber på, at sommeren byder på mere varme end 2012, hvor en kølig maj måned, og ustabil juni-juli satte en dæmper på aktiviteterne hos både bierne og biavlerne.

Vi har i vinterens løb haft en række velbesøgte og interessante foredrag, og det er bestyrelsens indtryk, at medlemmerne sætter pris på et varieret og alsidigt udbud af aktiviteter om vinteren.

Som sædvanlig har foreningen været repræsenteret ved honningkonkurrencen sammen med Arden og Østhimmerland biavlerforening, nu også med deltagelse fra Vesthimmerland biavlerforening, det gjorde ikke spændingen om resultatet mindre.

Årets kursus for nye biavlere er velbesøgt, hele 33 personer har på dette tidspunkt deltaget i teoridelen. Vi ser frem til at møde de mange nye biavlere i skolebigården, så vi håber på varme sommeraftener, hvor kaffen eventuelt kan indtages i det fri.

I lighed med tidligere år sælges foreningens honning til medlemmerne til dagspriser. Man skal selv medbringe spande.

Program for sommeren 2013

Foreningens aktiviteter foregår på tirsdage kl. 19.

Tirsdag den 23. april
starter den nye bisæson i Lundby Hedehus. Denne aften tager vi officielt hul på den nye sæson med en sang og et glas mjød. Tag familien med. Vejret afgør, om vi kan se til bierne. Som sædvanlig vil der være kaffe, og der kan købes øl og vand.
De efterfølgende tirsdage vil der være almindelig gennemgang af bifamilierne med fokus på dronefratagning og udvidelse af bifamilierne.

 

Lørdag den 15. juni
afholder Haveselskabet i Aalborg Havemarked 2013 i Østre anlæg, Aalborg. Aalborg biavlerforening deltager med en stand.

 

Tirsdag den 18. juni
er der besøg hos dronningeavler Ivan Nielsen, Stikvej 6, 9500 Hobro. Ivan vil vise os sin biavl med særlig fokus på dronningeavlen, og vise hvorledes kielerkasser pakkes til jomfrudronninger. Foreningens medlemmer kan købe forudbestilte jomfrudronninger af Ivan. Denne dag vil bierne i skolebigården blive tilset kl. 15-16.

 

Tirsdag den 30. juli
vil der være en grundig gennemgang af varroabehandling med myresyre. Der kan købes myresyre til brug for medlemmernes egne bifamilier.

 

Tirsdag den 20. august
er der honningaften1. Sommerens høst er i hus. Tag et glas honning med og Flemming Rukjær, biavler og faglærer på Foodcollege vil fortælle noget om sensorik og smag. Der vil være lejlighed til at smage andres honning og på den måde opleve mangfoldighederne ved vores honning. Bemærk at det ikke er en konkurrence, men en lejlighed til at smage og kommentere honningen.

 

Tirsdag den 10. september

afholdes det afsluttende møde i skolebigården. Vi sørger for, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.