logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening

April 2014

Af Tina Buth Rasmusseen

Denne orientering fra Aalborg Biavlerforening varsler forårets komme. Vi glæder os alle til at komme i gang med en nye sæson, og vi håber på en lang og bivenlig sommer med masser af aktiviteter.
Vi har i vinterens løb haft en række velbesøgte og interessante foredrag, og det er bestyrelsens indtryk, at medlemmerne sætter pris på et varieret og alsidigt udbud af aktiviteter om vinteren.

Som sædvanlig har foreningen været repræsenteret ved honningkonkurrencen sammen med Arden og Østhimmerland biavlerforening, nu også med deltagelse fra Vesthimmerland biavlerforening, det gjorde ikke spændingen om resultatet mindre.

Årets kursus for nye biavlere er igen velbesøgt, hele 32 personer har på dette tidspunkt deltaget i teoridelen. Vi ser frem til at møde de mange nye biavlere i skolebigården, så vi håber på varme sommeraftener, hvor kaffen kan indtages i det fri.

I lighed med tidligere år sælges foreningens honning til medlemmerne til dagspriser. Man skal selv medbringe spande.

 

Program for sommeren 2014
Foreningens aktiviteter foregår på tirsdage kl. 19.

Tirsdag den 22. april
starter den nye bisæson i Lundby Hedehus. Denne aften tager vi officielt hul på den nye sæson med en sang og et glas mjød. Tag familien med. Vejret afgør, om vi kan se til bierne. Som sædvanlig vil der være kaffe, og der kan købes øl og vand.
De efterfølgende tirsdage vil der være almindelig gennemgang af bifamilierne med fokus på dronefratagning og udvidelse af bifamilierne.

 

Lørdag den 14. juni
afholder Haveselskabet i Aalborg Havemarked 2014 i Østre anlæg, Aalborg. Aalborg biavlerforening deltager med en stand.

 

Tirsdag den 17. juni kl. 19
er der besøg hos dronningeavler Ivan Nielsen, Stikvej 6, 9500 Hobro. Ivan vil vise os sin biavl med særlig fokus på dronningeavlen, og vise hvorledes kielerkasser pakkes til jomfrudronninger. Foreningens medlemmer kan købe forudbestilte jomfrudronninger af Ivan. Foreningen vil være vært ved en øl eller vand.
Denne dag vil bierne i skolebigården blive tilset kl. 15-16.

 

Tirsdag den 22. juli
vil der være en grundig gennemgang af varroabehandling med myresyre. Der kan købes myresyre til brug for medlemmernes egne bifamilier.

 

Tirsdag den 29. juli
er der tur til Råbjerg Mile, hvor vi mødes med naturvejleder Villy K. Hansen ved parkeringspladsen/indgangen på Råbjergvej kl. 19. Villy vil fortælle om milen, naturen og hvordan man fremstiller bjesk af planterne i området. Vi vil gå en lille tur i området hvor der også er borde og bænke til indtagelse af den medbragte kaffe.

 

Tirsdag den 19. august
er der honningaften. Sommerens høst er i hus. Tag et glas honning med og Flemming Rukjær, biavler og faglærer på Foodcollege vil fortælle noget om sensorik og smag. Der vil være lejlighed til at smage andres honning og på den måde opleve mangfoldighederne ved vores honning. Bemærk at det ikke er en konkurrence, men en lejlighed til at smage og kommentere honningen.

 

Tirsdag den 9. september
afholdes det afsluttende møde i skolebigården. Vi sørger for, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.