logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening 
April 2016

Af Tina Buth Rasmusseen

Så er foråret endelig på vej også i Aalborg Biavlerforening . Vi glæder vi os alle til at komme i gang med en nye sæson, og vi håber på en lang og bivenlig sommer med masser af aktiviteter.

Vi har i vinterens løb haft en række velbesøgte og interessante foredrag, og det er bestyrelsens indtryk, at medlemmerne sætter pris på et varieret og alsidigt udbud af aktiviteter om vinteren.

Årets kursus for nye biavlere er igen velbesøgt. 16 personer har på dette tidspunkt deltaget i teoridelen. Vi ser frem til at møde de mange nye biavlere i skolebigården, så vi håber på varme sommeraftener, hvor kaffen kan indtages i det fri.

I lighed med tidligere år sælges foreningens honning til medlemmerne til dagspriser. Man skal selv medbringe spande.

 

Program for sommeren 2016
Foreningens aktiviteter foregår på tirsdage kl. 19.

 

Tirsdag den 19. april
startede vi den nye bisæson i Lundby Hedehus. Vi tog officielt hul på den nye sæson med en sang og et glas mjød.

Vejret tillod at vi kunne se til bierne. Desværre måtte vi konstatere at der kun er en familie som efter vinteren, er stærk nok til at udvikle sig.
Derfor er det besluttet at indkøbe 2 familier mere fra OBC-biavl, så vi har lidt at arbejde med.
Senere er vi blevet lovet nogle sværme, som tilsætter nye dronninger, og derved sikrer os rolige bier i skolebigården.
Målet er at indvintre 8 familier.

Som sædvanlig var der kaffe, og der kunne købes øl og vand.
De efterfølgende tirsdage vil der være almindelig gennemgang af bifamilierne med fokus på dronefratagning og udvidelse af bifamilierne.

 

Tirsdag den 14. juni kl. 19
er der besøg hos dronningeavler Ivan Nielsen, Stikvej 6, 9500 Hobro. Ivan vil vise os sin biavl med særlig fokus på dronningeavlen, og vise hvorledes kielerkasser pakkes til jomfrudronninger. Foreningens medlemmer kan købe forudbestilte jomfrudronninger af Ivan. Foreningen vil være vært ved en øl eller vand.

Denne dag vil bierne i skolebigården blive tilset kl. 15-16.

 

Lørdag den 18. juni kl. 11-16
afholder Haveselskabet i Aalborg, Havemarked 2016 i Østre anlæg, Aalborg. Aalborg Biavlerforening deltager med en stand.

 

Tirsdag den 5. juli
tager vi en tur op til vores formand Tord Marius Lorentsen. Halsvej 174, Stae. 9310 Vodskov.

Her vil Marius fortælle om og vise sin biavl, som består af adskillige stader.
Efterfølgende vil Marius fortælle om sin Mjødbrygning, som han har eksperimenteret med siden 2004. Mød op, det plejer at være interessant.
Denne dag vil bierne i skolebigården blive tilset kl. 15-16

 

Tirsdag den 19. juli
vil der være en grundig gennemgang af varroabehandling med myresyre. Der kan købes myresyre til brug for medlemmernes egne bifamilier.

 

Tirsdag den 9. august.
Denne dag tager vi ned til Bjarni Sørensen. Ølandsvej 6, Blenstrup. 9520 Skørping.

Her skal vi se på fodring og indvintring af Bjarni’s bier og en general snak om hvordan biåret er gået.
Når det er veloverstået, vil Bjarni på sin sædvanlige hyggelige måde fortælle om sin frugtavl, som er grunden til at han holder bier.
Denne dag vil bierne i skolebigården blive tilset kl. 15-16

 

Tirsdag den 23. august
er der honningaften. Sommerens høst er i hus. Tag et glas honning med og der vil være lejlighed til at smage andres honning og på den måde opleve mangfoldighederne ved vores honning. Bemærk at det ikke er en konkurrence, men en lejlighed til at smage og kommentere honningen.

 

Tirsdag den 6. september
afholdes det afsluttende møde i skolebigården. Vi sørger for, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.