logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening  
April 2019


Af Janne Skagbæk Jensen

Vinteren har været en sjov en af slagsen. Næsten ingen sne og kulde, men rimelig mild, grå og regnfuld. Bierne havde i år været tidligt på deres renselsestur og påbegyndt at være ekstra aktive, så måske holdt du også øje med, om der skulle fodres ekstra i form af en ”madpakke”.
Umiddelbart ser det ud som et år, hvor de fleste bifamilier har overlevet, og allerede nu rumsterer de udenfor staderne.

Ju hu…. nu er det forår, det er ganske vist. Forårsblomsterne pibler op og træernes knopper begynder at blive fede. Haslen har længe været fremme med sine fine lange gulgrønne rakler og pilens hvidgrå gæslinger begynder tydeligt at ses.
Og ikke mindst. En ny spændende sæson er startet i Aalborg biavlerforening. Vi har hernede i Østerådalen 3 overvintrede familier i trugstaderne og 3 overvintrede familier i opstablingsstaderne. Så hvis ellers vejret vil, skulle det gerne eksplodere i staderne, og der vil blive noget at se på og tale om ude i skolebigården.

Kom og deltag, både nye og gamle medlemmer, du vil altid være velkommen - måske vi finder på lidt ekstra sjov. Vi har blandt andet fået tilsendt nogle plasticrammer og dertil hørende tavler, som vi skal eksperimentere lidt med, og se hvordan de fungere i bisamfundet både med deres ulemper og fordele.

Der vil være the og kaffe på kanden.

Siden sidst:

To meget velbesøgte foredrag er i vinterens løb blevet afholdt på Vejgård Bibliotek med Yoko Louise Dupont og Ole Kilpinen

https://www.aalborgbiavl.dk/galleri/billedbog/214-foredrag-af-yoko-l-dupont

https://www.aalborgbiavl.dk/galleri/billedbog/221-foredrag-med-konsulent-ole-kilpinen

Formand Tord Marius Lorentsen har med succes, afholdt mjødkursus på Stenum friskole som led i fælles arrangementer med foreningerne nord for os Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn – også kaldet Regi Vendsyssel.

Foreningens begynderkursus startede op d. 26-02-19 i infohuset Østerådalen med 27 tilmeldte nye biavlere. Det vil sige atter med et fuldt booket hold. Igen i år kører det forrygende med de meget engagerede lærere Hr. Niels Ørnbøl og Hr. Tord Marius Lorentsen, som begge skiftevis står for undervisningen.

Der køres 4 gange undervisning på skolebænken, derefter praktik med at lave kunsttavler, og til sidst et besøg hos materielforhandleren. Herefter er alle elever selv klar til at afprøve kunsten med biavlen og blive sluppet løs i deres egne bigårde. Selvfølge kan de sommeren over stadig nyde godt af al den viden, de også kan trække på hos de erfarne biavlere de mødes med, når de kommer i skolebigården.

https://www.aalborgbiavl.dk/galleri/billedbog/228-begynderkursus-2019

Har du lyst til at blive mentor? Mange erfarne ligger inde med en masse viden, som med fordel kan komme nye elever til gode. Så går du og tænker, at du har lidt tid til overs, samtidig med at lysten er der til at lære fra dig og være behjælpelig som mentor, er du meget velkommen til at blive skrevet på mentorlisten.

I lighed med tidligere år sælges foreningens honning til medlemmerne til dagspriser. Man skal selv medbringe spande.

”Aalborg Biavlerforening” er også at finde på FaceBook. Her har vi mulighed for dele alt om bier, vores begejstring, forundringer, billeder, hjælpe hinanden osv. osv.

Sommerens program:
Foreningens aktiviteter foregår altid på tirsdage kl. 19.00 hvis ikke andet er nævnt

Den 23-04-19 kl. 19.00

Opstart i skolebigården i Østerådalen med sang og et glas mjød. Måske er vejret så godt, at vi kan se til bierne.
Som sædvanlig er der kaffe på kanden og desuden kan der købes øl og vand.

Den 28-05-19 kl. 19.00 Østerådalen

Demonstration i at lave en aflægger. Der bliver sendt en forudbestilling ud på e-mail, hvor der noteres sin bestilling til køb af dronning hos Ivan Nielsen.

Torsdag d. 06-06-2019 kl. 19.00 Vendsyssel regi

Nærmere information vil komme til at stå i kalenderen.
Fælles klubaften hos Hjørring Biavlerforening skolebigård, Elsagervej 9, 9800 Hjørring

Den 11-06-19 kl. 19.00

Besøg hos dronningeavler Ivan Nielsen, Stikvej 6, 9500 Hobro.
Ivan vil vise os sin biavl med særlig fokus på dronningeavlen, og vise hvorledes kielerkasser pakkes til jomfrudronninger.
Foreningens medlemmer kan købe forudbestilte jomfrudronninger af Ivan.
Bestillingsliste vil blive udsendt senere.

Foreningen vil være vært ved en øl eller vand.
Denne dag vil bierne i skolebigården blive tilset kl. 15.00.

Lørdag den 15-06-19 kl. 10.00 -15.00

Haveselskabet i Aalborg afholder havedag i Øster Anlæg. Aalborg biavlerforening deltager med en stand.

Den 23-06-19 kl. 19.00

Slyngedag for nybegyndere i Østreådalen. Bliv godt klædt på i slyngningens kunst. Lær hvordan du fra start til slut slynger dine dyrebare dråber, holder en god hygienje og efterlader dine redskaber/materiel i rengjort stand.

Den 03-07-19 kl. 13.00 -15.00

Aalborg Kommune, Østerådalen. Børn gror i naturen – oplev de flittige bier og lær at slynge honning i infohuset Østerådalen - biavl for børn.

Sted: Infohuset. OverKæret 11, 9000 Aalborg

Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde. Træd indenfor i biernes forunderlige verden. Iført bi-anorakker med slør og under kyndig vejledning, besigtiger vi en fredelig bifamilie. Bagefter starter vi honningslyngen, så alle deltagere kan smage nyslynget honning på friskbagt brød

Arrangør: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i samarbejde med erfarne biavlere fra Aalborg Biavlerforening
OBS: Bidragter kan lånes

Den 20-08-19 kl. 19.00

Østerådalen. Der vil være en grundig gennemgang af varroabehandling med myresyre. Der kan købes myresyre til brug for medlemmernes egne bifamilier.

Husk: Tag selv plastdunke med. Det kan være de grønne kemikaliedunke, dem til eddike eller lign. Af sikkerhedsmæssige årsager dog ikke nogen dunke eller flasker der er beregnet til drikkevarer.

Den 10-09-17 kl. 19.00

Afholdes det afsluttende møde i skolebigården. Vi sørger for, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.

Hver tirsdag i bisæsonen, selvfølgelig hvis vejret tillader, bliver der gennemgang af bistaderne kl. 19.00 (hvis andet ikke er anført) i Østerådalen.

Det er her, du kan få fingrene i de søde sager. Der vil i praksis blive vist, hvad der gøres i staderne på de givne dage og evt. få en god snak herom.
Skal hilse og sige det er mega lærerigt og vildt spændende?

Der sælges som altid øl og vand.

Vel mødt. Ønsker alle en dejlig sommer og selvfølgelig et supergodt bi-år!

NB. Bestyrelsen ser gerne at medlemmer har deres egen bidragt med i skolebigården, men ingen handsker.