logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening
November 2014

Af Tina Buth Rasmusseen

Så er det tid til orientering fra Aalborg Biavlerforening. Sommeren er forbi, og det er tid til vinterens aktiviteter. Det første arrangement har allerede fundet sted, idet vi har afholdt den årlige honningbedømmelse på Food College i Aalborg. Det var som sædvanlig en god aften med god mad fra skolens store køkken og hyggeligt samvær mellem de fremmødte medlemmer.

Resultatet af konkurrencen blev som følger:
1. Johannes Svaneborg 98,3 point
2. Vagn Søgaard 98,0 point
3. Peer Nielsen 97,6 point
4. Jørgen Bendtsen 97,0 point
5. Knud Poulsen 95,0 point.

Også i år kan vi glæde os over at nye biavlere er med i toppen, dejligt at se.
De fem vindere deltager i konkurrencen med Arden og Østhimmerland B.F. i januar 2015, se nedenfor.

Husk vores hjemmeside: www.aalborgbiavl.dk hvor alle forhold om foreningens aktiviteter og kontaktoplysninger vil være opdateret hele tiden. På hjemmesiden vil det også være muligt at optage indlæg, annoncer og fotos fra medlemmerne. Bidrag sendes til bestyrelsen.

********************************************************************************

Program for vinteren 2014/2015
Interesserede fra andre foreninger er som altid meget velkomne til foredragene.

 

Torsdag den 8. januar
afholdes den sædvanlige honningkonkurrence mellem vores forening og naboforeningerne i Arden og Østhimmerland. Konkurrencen finder sted kl. 19.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Der serveres kaffe og kage. Prisen vil være 40 kr. pr. person.

 

Tirsdag, den 20. januar kl. 19.00 i lokale 1 på Vejgård Bibliotek 
Foredrag v/ Jens Sproegel, Hjørring.
Jens Sproegel er nyvalgt hovedbestyrelsesmedlem og biavler.
Der serveres kaffe og kage. Prisen vil være 40 kr. pr. person.

 

Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 i lokale 1, på Vejgaard Bibliotek
Foredrag v/ Anders Peter Blæsild: Min Biavl Anders Peter Blæsild er dronningeavler og har i 2014 skrevet månedens arbejde i ”Tidsskrift for Biavl”.
Pris inklusive kaffe og kage 40kr.

 

Begynderkurset 2015 starter den 3. marts kl. 19.00
og afvikles med 4 teoriaftner på Vejgård Bibliotek, lokale 1. De efterfølgende teoriaftner afholdes den 10. og 17. marts samt den 31. marts. Den 7. april foregår undervisningen i skolebigården og den 14. april aflægges der besøg hos en materielforhandler.

Har du kendskab til personer, der eventuelt har lyst til at blive biavler, kan du henvise vedkommende til foreningens hjemmeside. Kurset forestås som sædvanligt af Keld Skygge Andersen. Seneste tilmelding er den 23. februar 2015 til instruktøren.

Kurset er gratis for medlemmer af Aalborg Biavlerforening, øvrige kan deltage for den beskedne pris af 400,- kr.

 

Tirsdag, den 21. april kl. 19.00
starter vi den nye sæson i skolebigården.