logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening
december 2018

Af Janne Skagbæk Jensen

Solen har virkelig skinnet over Danmark og smilet til biavlerne. En dejlig lang og varm sommer er ovre. Vokstavlerne er for længst kørt til omsmeltning og står nu sammen med det øvrige bimateriel klargjort, parat til en ny uforudsigelig og spændende bi-sæson i 2019. Heldigvis kan vi med rigtig god samvittighed læne os tilbage i vores lune stuer, og stadig nyde godt af høsten fra vores biavl. Bierne har velvilligt fløjet km efter km, over stok og sten, eng og mark. Fløjet for at finde netop den helt rigtige proteinkilde for dem, og sætte deres små snabler i 1000 vis af de farve- og duftrige blomster indeholdende den søde nektar, og bragt det skønne sukkerholdige stads hjem til stadet. Om nogen, så har vi danskere sandelig noget at være stolte af nemlig vores rene DANSK HONNING.

I oktober mødtes vi på Kokke- og tjenerskolen i Aalborg, hvor der blev afholdt en super hyggelig aften med honningbedømmelse, foredrag af Hanne Rasmussen fra Staudeengen og dejlig mad.
Var du forhindret i at deltage eller måske bare gerne vil gense noget af aftenen, kan du få et referat og resultat her:
https://www.aalborgbiavl.dk/galleri/honningbedommelser/208-honningbedommelse-2018

Det sidste der mangler ude i bigårdene rundt om i det danske land, er december måneds oxalsyrebehandling. Til afslutningen lørdag d. 17-11-2018 kl. 13.00 i klubhuset i Østerådalen, kunne medlemmer af Aalborg Biavlerforening købe afvejet oxalsyre til en meget fordelagtig pris. Sædvanen tro blev der serveret gløgg og lune æbleskiver
https://www.aalborgbiavl.dk/galleri/billedbog/211-afslutning-og-oxalsyre-2018

Den mørkere tid som med hastige skridt nærmere sig, kan vi jo nyde inden døre med lidt sjov læsning fra gamle dage. Vores formand Tord Marius Lorentsen har tilmed en bi-beskæftigelse som ”bi-blogger”, altså ejermand af hjemmesiden Tord. En interessant side med biavl, som han har skrevet på i rigtig mange år og nu opdateret med nyt ”Fortælling fra hans moders og familiens biavl”
http://www.tord.dk/1920x1080/biavl/index-bi.html

Vores gang ude i bigården er ved at være temmelig begrænset, men kan snildt erstattes med social hygge indendøre og måske ligefrem ny læring sammen med andre biavlere.

I Aalborg Biavlerforening har vi denne vinter et flot rigt program i vente. Blandt andet kan vi glæde os til at få besøg af to senior forskere, begge fra Aarhus Universitet til to meget spændende foredrag med emner der er virkelig hotte lige nu.

Den ene er Yoko Luise Dupont seniorforsker på Institut for Bioscience i Silkeborg, der til daglig arbejder med bestøvningsbiologi. Hun vil dele ud af sin viden om vilde bier og honningbier: biologi, status og trusler.

Hør dette inspirerende podcast fra 2017.
https://www.radio24syv.dk/programmer/mikrofonholder/17994844/bierne-dor

Den anden er Ole Kipling, der er tilknyttet Danmarks Biavlerforening som konsulent, han vil orientere os om biavlens udfordringer med neonikotinoider og andre pesticider.

Aalborg Biavlerforening er desuden i samarbejde med tre andre lokalforeningerne norden fjords fra, gået sammen om at arranger forskellige aktiviteter og arrangementer. Vi vil på kryds og tværs gøre en fælles indsats, og det kommer selvfølgelig alle vores 4 klubbers medlemmer til gode. De fire klubber der er med: Vendsyssel Biavlerforening, Hjørring Biavlerforening, Knivholt Biavlerforening og Aalborg Biavlerforening. De endelige arrangementer kan i detaljer læses på kalenderen, når de er færdig planlagte. Der bliver et Mjødkursus først på året, et 1/1 dags minikonference d. 23-03-19 og tra da da da…. i støbeskeen - en udflugtstur sidst på sommeren. Men som skrevet, flere oplysninger herom senere.

Program for vinteren:

Interesserede fra andre foreninger er som altid meget velkomne til foredragene

Tirsdag d. 08-01-2019 kl.19.00 på Vejgård Bibliotek i lokale 1

Foredrag v/ seniorforsker ved Aarhus Universitet Yoko Luise Dupont.
Om vilde bier og honningbier: biologi, status og trusler

Foredraget handler om biologi og behov hos de to store undergrupper af vilde bier, humlebier og enlige bier, i sammenligning med honningbier.
Især vil hun fortælle om de vilde bier og honningbiers brug af blomster, samt hvor og hvordan forskellige arter af bier søger føde i landskabet.
Foredraget vil også omhandle status og trusler for bier: hvordan historiske ændringer i landskabet samt anvendelse af sprøjtegifte og kunstgødning har påvirket bierne, både de vilde bier og honningbierne. Endelig diskuteres den omdebatterede problemstilling omkring konkurrence mellem vilde bier og honningbier.

Der serveres kaffe og småkager.
Prisen for dette foredrag vil være 40,00 kr.

Sidst i januar 2019 I Vendsyssel regi.
Nærmere information vil komme i kalenderen

Mjødkursus ved Tord Marius Lorentsen

Tirsdag d. 19-02-2019 kl. 19.00 på Vejgård Bibliotek i lokale 1

Foredrag v/Ole Kipling senior forsker på Aarhus Universitet.
Om biavlens udfordringer med neonikotinoider og andre pesticider.

Der serveres kaffe og småkager.
Prisen for dette foredrag vil være 40,00 kr..

Tirsdag d. 26-02-2019 kl. 19.00 i Infohuset Østerådalen

Opstart på begynderkurset 2019 afvikles med 4 teoriaftner: (kun for tilmeldte deltagere)

26. februar Introduktion
05. marts Fra udvintring til hovedtrækket
12.marts Hovedtrækket og honningbehandling
26. marts Indvintring og varroa-behandling

Herefter:
02. april I skolebigården (Se på materiel og montere rammer)
09. april Besøg hos OBC (Materielforhandler)

Har du kendskab til personer, der evt. har lyst til at blive biavler, kan du henvise vedkommende til forenings hjemmeside.

Kurset forestås på skift af Niels Ørnbøl og Tord Marius Lorentsen.
Senest tilmelding 12. februar 2019

Kurset er gratis for DBF-medlemmer af Aalborg Biavlerforening.
Øvrige kan deltage for den beskedne pris af 400,00 kr.

Lørdag d. 23-03-2019 I Vendsyssel regi.
Nærmere information vil blive slået op i kalenderen
1/1 dags spændende minikonference på Knivholt Hovedgård

Emner:
Økologisk honning
Grossistens vinkel
Hygiejne
Bi-sygdomme, gode vaner
Biernes Produkter, propolis, bolsjer, honning eddike, pollen, creme mm.

Der vil være forplejning som mad og drikke med i prisen.

Tirsdag d. 23-04-2019 kl. 19.00

Starter den nye sæson i skolebigården.

Torsdag d. 06-06-2019 kl. 19.00 Vendsyssel regi.
Nærmere information vil komme til at stå i kalenderen.

Fælles klubaften hos Hjørring Biavlerforening skolebigård, Elsagervej 9, 9800 Hjørring.

Vi glæder os rigtig meget til en super spændende vintersæson i et skønt fællesskab. Husk at sætte et stort X eller flere i kalenderen.

Vel mødt!