logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening
december 2020

Hvilket år med Covid19. Virussen der satte sin stopper for hele Danmark – herunder også for skolebigården som måtte lukke ned d. 12-02-20, og først gik lige så stille i gang igen ved biforeningens sæsonstart.
Kun 2 gange indendørsundervisning af nybegyndere, selve skolebigården var også lukket i starten, ingen besøg hos OBC, ingen bestyrelsesmøder, alt har været holdt på et absolut minimum.
Men så har vi været superheldige med den lange sommer og vejret der har været vidunderligt skønt, masser af solskinstimer, dejligt for alle os biavlere.
Tænker også de fleste har haft et år med et fantastisk udbytte af honninghøsten. Varmen gjorde, at det var svært at røre honningen i august, da den jo ikke vil sætte sig ved så høje temperaturer. Om end har bierne også været tilbøjelig til at sværme og det startede allerede meget tidligt på sæsonen. Sågar har biernes sværmlyst ingen ende vil tage, og mange aktive sværmhentere måtte melde fra - helt fra. Der var simpelthen ikke mere plads at udvide med og slet ikke mere tid.
I denne tid er det vigtigt, at vi ALLE passer på hinanden også i foreningens regi og derfor er retningslinjer fra DBI også lige med her. De står allersidst i nyhedsbrevet.

Program for efteråret 2020:
Som I kan se er det et noget indskrænket program

Tirsdag d. 08. september
Fandt det afsluttende møde sted
https://aalborgbiavl.dk/galleri/billedbog/271-sidste

Tirsdag d. 22. september
Demonstration af Oxalsyredrypning.
Det vil være muligt at købe afvejet oxalsyre 7,5 g à 5,00 kr.
Bemærk. Dette er et udendørs arrangement-

 

Tirsdag d. 29. september
Generalforsamling.
Se tidligere tilsendte dagsorden.
Pga. Covid19 smitten serveres der ikke mad eller kaffe i år.

Alle skal holde afstand og have god håndhygiejne – sprit hænder når du møder op, og inden du går hjem.
Bliv hjemme hvis du har symptomer på luftvejsinfektioner.
Print selv program ud.

AFLYST Tirsdag d. 13. oktober AFLYST
Afholdes årets honningbedømmelse på Tech College, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg.
Honningen vil blive bedømt af kyndige dommere. Honning til bedømmelse skal indleveres dagen før, mandag d. 12. oktober i tidsrummet kl. 17 til 19 hos Niels Ørnbøl, Vingen 4, 9210 Aalborg SØ
Man kan højst deltage med 1 glas rørt honning pr. medlem. Husk ingen etikette på glas til bedømmelse. Da det gerne skal være anonymt for dommerne.
Alle får bedømmelseskort på sin honning og dommerne vil efter bedømmelsen kommentere bedømmelserne. Medens dommerpanelet arbejder, vil vi andre blive underholdt af en spændende foredragsholder. De sidste detaljer er ikke helt i hus - mere herom følger på https://aalborgbiavl.dk/kalender/15-honningkonkurrence

Deltagelse i dette spændende arrangement koster 50,00 kr. pr. person, hvor du vil få din honning bedømmelse gratis og foreningen vil være vært ved lidt at spise samt et glas rødvin, øl eller vand. Derudover vil der kunne købes sodavand, øl og vand til fordelagtige priser. Maden laves af kokkeskolen.
Igen i år vil der være forhåndstilmelding på grund af tilberedning af maden.
Tilmeld senest den 06.oktober via det link du får i seneste nyhedsbrev.

 AFLYSTTirsdag d. 17. november kl. 19.00 AFLYST 
Afholdes årets sidste sammenkomst i Østerådalen. Oxalsyrebehandlingen gennemgås ,og der vil blive serveret gløgg og æbleskiver.
Det vil være muligt at købe afvejet oxalsyre 7,5 g à 5,00 kr.
Vel mødt!


Generalforsamling Aalborg Biavlerforening
Tirsdag den 29. september 2020, kl. 19.00
i Infohuset

Dagsorden


1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg


a. Valg af formand

b. Valg af bestyrelses medlemmer
  Afgår efter tur:

Janne Skagbæk Jensen
Niels Ørnbøl
Stopper af anden grund Eva Stochholm Madsen

 Valg af 1.suppleant
  Afgår efter tur:

Ivan Nielsen

c. Valg af revisor
  Afgår efter tur:

Knud Poulsen

d. Valg af revisorsuppleant
  Afgår efter tur:

Johannes Svaneborg

e. Valg af skolebigårdsudvalg
  Afgår efter tur.

Bjarni Sørensen
John Alstrup Jensen
Søren Andersen
Børge Thomsen
Niels Ørnbøl (Materiel forvalter)

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget
8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Marius Lorentsen, og være formanden i hænde senest 22. september.Information om retningslinjer i forbindelse med COVID19

Foreningsaktiviteter for maksimalt 100 personer kan gennemføres, så længe man tager hensyn til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I Storkøbenhavns kommuner og Odense Kommune er der dog pr. 7. september og foreløbig frem til 22. september indført forbud mod at samles mere en 50 personer.

Først på sommeren genåbnede Sundhedsstyrelsen muligheden for foreningsaktiviteter. Fra den 8. juli er begrænsningen for hvor mange der må samles hævet til maksimalt 100 personer.

I Københavnsområdet og i Odense Kommune er der dog pr. 7. september og foreløbig frem til 22. september indført forbud mod at samles mere en 50 personer. Endvidere opfordres til øget fokus på afstand, og der opfordres til, at flest mulige aktiviteter afholdes udendørs. Du kan læse mere om udbrudshåndtering i Københavnsområdet og Odense Kommune her.

Se de gældende retningslinjer herunder.

Udendørsaktiviteter:

For de lokalforeninger, der finder det forsvarligt, er det således muligt med forsigtighed og under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at gennemføre udendørsaktiviteter for maksimalt 100 personer i de lokale biavlerforeninger, herunder aktiviteter i skolebigårdene.

Vejledningen til udendørsaktiviteter med maksimalt 100 personer (bemærk maksimalt 50 personer i Københavnsområdet og i Odense) er som følger:

 • Bliv hjemme hvis du har symptomer på luftvejsinfektioner

 • Hold afstand og undgå kontakt. Overvej om du kan lave andre øvelser i stedet

 • Undgå at dele mad med andre

 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op, og inden du går hjem

 • Brug dine egne redskaber og remedier – rengør dem ofte og del ikke med andre

I den forbindelse skal man i skolebigården også være opmærksom på ikke at dele handsker og bidragt. Men samtidig undgå smitteoverførsel af bisygdomme hos bierne. Det kan lokalforeningerne eksempelvis håndtere på følgende måder:

 • Kursisterne må kun medbringe rene bidragter

 • Kursisterne har deres egen bidragt i skolebigården

 • Kursisten har et sæt nye handsker, der kun anvendes i skolebigården

 • Der anvendes engangshandsker eller gummihandsker

 • Kursistens egne handsker rengøres grundigt i desinfektionsmiddel før de anvendes i bigården

Bidragter kan dog deles, hvis de mellem anvendelse får lov til at hænge tørt i minimum 72 timer.

Husk generelt god hygiejne og gode muligheder for rengøring af hænder.

Du kan hente Sundhedsstyrelsens plakat til ophængning ved udendørsaktiviteter her.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens vejledning til udendørsaktiviteter her.

Indendørs aktiviteter:

Genåbningen medfører at foreninger også må genåbne indendørs aktiviteter. Der er kun tale om aktiviteter og ikke socialt samvær. Aktiviteterne kan eksempelvis være undervisning, men må ikke være aktiviteter og andet, der medfører nærkontakt.

 • Der gælder fortsat at højst 100 personer må være samlet (bemærk maksimalt 50 personer i Københavnsområdet og i Odense).

 • Der må under alle omstændigheder maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal.

 • Der skal i lighed med udendørs aktiviteter sikres god afstand og god hygiejne, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.

 • Foreningen skal sikre, at vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens vejledning til udendørsaktiviteter her.

Uddeling af smagsprøver:

Mange biavlere deltager løbende i forskellige arrangementer med uddeling af smagsprøver.

Danmarks Biavlerforening har været i kontakt med Fødevarestyrelsen om udlevering af smagsprøver. På trods af situationen omkring COVID19 er det muligt at udlevere smagsprøver. For sådanne aktiviteter gælder følgende:

 • Vigtigste forholdsregel er at holde afstand. Det anbefales derfor at opsætte afstandsmærker.

 • Det anbefales at anvende handsker ved udlevering af smagsprøver.

 • Undgå at der foregår selvbetjening med smagsprøver.

 • Placer en skraldespand så man selv kan smide smagepinde m.m. væk straks efter brug.