logobi

Orientering fra Aalborg Biavlerforening
december 2013

Interesserede fra andre foreninger er meget velkomne til foredragene.

Torsdag den 10. januar
afholdes den sædvanlige honningkonkurrence mellem vores forening og naboforeningerne i Arden og Østhimmerland. Konkurrencen finder sted kl. 19.00 i den gamle byrådssal på Støvring Bibliotek, Hobrovej 90, Støvring. Der serveres kaffe og kage. Prisen vil være 40 kr. pr. person.

Tirsdag, den 29. januar kl. 19.00 i lokale 1 på Vejgård Bibliotek
vil konsulent for Danmarks Biavlerforening, Asger Søgaard Jørgensen holde foredrag. Foredraget vil omhandle ”Honning kan mere end blot smage sødt” Hvorfor bruges honning i stigende grad i lægevidenskaben, og hvad skal vi som biavlere gøre for at producere og bevare honning med gode egenskaber, og ”Bier og Vildt” hvilke planter har betydning for bierne i landbrugslandskabet, og hvordan kan man samarbejde med jægerne om at gøre noget for såvel bierne som markvildtet. Der serveres kaffe og kage. Prisen vil være 40 kr. pr. person.

Tirsdag, den 12. marts kl. 19.00 i lokale 1, på Vejgaard Bibliotek
vil Jørgen Henriksen holde foredrag om emnet ” Bistadet som antibiotisk fabrik med 6 forskellige typer antibiotika – hvorfor benytter vi biavlere os ikke af dem? ”.
Kaffe og kage er til den sædvanlige pris, 40 kr. pr. person.

Begynderkurset 2013 starter den 5. marts kl. 19.00
og afvikles med 4 teoriaftner på Vejgård Bibliotek, lokale 1. De efterfølgende teoriaftner afholdes den 19. og 26. marts samt den 2. april. Den 9. april foregår undervisningen i skolebigården og den 16. april aflægges der besøg hos en materielforhandler.

Har du kendskab til personer, der eventuelt har lyst til at blive biavler, kan du henvise vedkommende til foreningens hjemmeside. Kurset forestås som sædvanligt af Keld Skygge Andersen. Seneste tilmelding er den 25. februar 2013 til instruktøren. Kurset er gratis for medlemmer af Aalborg Biavlerforening, øvrige kan deltage for den beskedne pris af 125,- kr.

Tirsdag, den 23. april kl. 19.00
starter vi den nye sæson i skolebigården.