Generalforsamling Aalborg Biavlerforening

Tirsdag den 17. september 2013, kl. 19

på Vejgaard Bibliotek, lokale 1, Hadsundvej, Vejgaard

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a.

Valg af formand

 b.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

   
 

Afgår efter tur:

 

Kjeld Skygge Andersen

Per Nielsen

 

c.

Valg af suppleanter

   
 

Afgår efter tur:

1. Ivan Nielsen

2. Albert Schütze

 

d.

Valg af revisor

   
 

Afgår efter tur:

Marius Lorentsen

 

e.

Valg af revisorsuppleant:

   
 

Afgår efter tur:

Knud Poulsen

 

f.

Valg Af Skolebigårdsudvalg

7. Årets arbejde / Beretning fra skolebigårdsudvalget

8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til Tina Buth Rasmussen, og skal være næstformanden i hænde senest den 10. september

 

 ad.1
Næstformanden bød velkommen. Niels Jørgen Hedegård blev valgt til dirigent. Han konstanterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og takkede for valget.

ad.2

Næstformanden aflagde beretning, som blev enstemmig godkendt.

 


Næstformandens beretning Generalforsamling 17. september 2013

Så er vi igen samlet til generalforsamling her i Aalborg Biavlerforening, og jeg skal fortælle lidt om hvad der er foregået i foreningen siden sidste generalforsamling, da vores formand desværre har måttet trække sig på gr. af sygdom.
Det første arrangement var den årlige honningbedømmelse, der som vanligt fandt sted på kokkeskolen, og var som vanlig en hyggelig aften. Vindere blev Ebbe Pedersen, Niels Ørnbøl, Jørgen Henriksen, Jesper Fugl Nørby og Leif Nielsen.
Efter sæsonafslutning med gløg og æbleskiver i november i Hedehuset var der vinterdvale til januar hvor vi startede det nye år med honningkonkurrence med naboklubberne Arden, Østhimmerland og som noget nyt Vesthimmerlands biavlerforening.
Der har været to foredrag, det ene i januar med Asger Søgaard der afholdt et meget interessant foredrag dels om honning og pollen, og dels om bi og vildtvenlig natur. Asger er nok kendt af de fleste der interesserer sig for biavl som en kæmpe kapacitet på området, og som en hyggelig og lun fortæller.
Det næste foredrag var i marts, og det var bestemt ikke mindre interessant. Jørgen Henriksen fortalte om bistadet som antibiotisk fabrik, og propolis´mange fortræffelige egenskaber. Smagsprøverne på propolissnaps var også meget populære.
Da dette foredrag fandt sted var årets begynderkursus startet op med Keld Skygge som inspirerende underviser for 33 nye biavlere (forhåbentlig). Det er dejligt at der bliver ved med at komme nye interesserede til, der gerne vil være biavlere.
Som noget nyt lavede vi en aften i skolebigården for kursisterne, inden den officielle opstart, hvor de kunne høre lidt om hvad der skulle foregå i sæsonens løb, det var en hyggelig aften med megen god snak. Jeg håber at kursisterne også fik udbytte af det.
Tilstanden i skolebigården var til gengæld lidt sørgelig, ingen familier overlevede, så vi måtte ud at købe nye familier, så der var noget at arbejde med i sommerens løb. Men det vil skolebigårdsudvalget fortælle mere om.
Vi startede sæsonen den 23. april med en sang og et glas mjød, og så var det sommer !!!
Foreningen havde igen i år en stand ved Haveselskabets arrangement i Østre anlæg.
Dronningeavler Ivan Nielsen plejer at besøge os i Skolebigården, men i år var vi inviteret ned til ham, så vi kunne se hans virksomhed. De der deltog den aften vil sikkert give mig ret i at det var meget interessant at se hvordan en professionel dronningeavler har indrettet sin arbejdsplads, både rugemaskinerne og det flotte slyngerum blev beundret.
Sensorikaften sidst i august
Tak til skolebigårdsudvalget og bestyrelsen

 


 

ad.3

Kasseren aflagde regnskabet, som blev enstemmig godkendt

ad.4

Lokalkontingentet for 2014 125kr.. Ved medlemskab af Dbf 75kr., hvilker er uændret. Dette var efter flere afstemninger.

ad.5

Ændringer til § 2, 3, 5, 9 og 11 blev vedtaget.

ad.6

a. Tord Marius Lorentsen valgt som formand for 1 år.

b. Kjeld Skygge Andersen og Per Nielsen valgt til bestyrelsen for 2 år.

c. Ivan Nielsen 1. sup for 2 år, og Albert Schütze 2. sup for 1 år.

d. Lars Jacobsen valgt til revisor for 2 år.

e. Knud Poulsen valgt til revisorsupleant for 2 år.

f.
Niels Ørnbøl
Bjarni Sørensen
Per Nielsen
Alfred Dalby
Kjeld Skygge andersen
Børge Thomsen
John Alstrup Jensen
Anders Bo NielsenAlle valgt til skolebigårsdsudvalget for 1 år.

Ole Juul  valgt som materielforvalter for 1 år.

ad.7

Kjeld Skygge Andersen fortalte om skolebigårdsudvalget.

ad.8

Mentorordning og andre tiltag for begyndere blev diskuteret.

Jørgen Henriksen skænkede os vores historie.

Dirigenten hævede generalforsamlingen,
Næstformanden takkede for god ro og orden.


 

Efter konstituering
Næstformand : Tina Buth Rasmussen
Kasserer: Niels Ørnbøl
Sekretær: Kjeld Skygge Andersen
Bestyrelsesmedlem: Per Nielsen