Besøg af Ivan Nielsen 2012

12. juni 2012
VentendeBiavlere


 

KielerKasser

Ivan har dronninger og ungbier med til foreningens Kieler kasser.

 


GennemgangVedIvan

I skolebigården gennemgåes bierne sammen med Ivan