Besøg hos Klitgård Agro

Af Janne Skagbæk Jensen
30. september 2017
2017 09 30 15.53.29Den første af de 400 udsatte fasaner anes allerede på strækningen på den 700 meter lange vej, der fører ned til den storslåede gård. Udsigten over det mægtige landbrug med marker og store træer langs hele den ene vejside, er såmænd indkørslen til den flotte ”Klitgård Agro”, Rørholtvej 76.

Denne dejlige efterårsdag blev 20 fremmødte biavlere budt velkommen på den store flotte gårdsplads af Michael Bundgaard, og vi gik indenfor i kantinen til kaffe og kage.

Michael er en ivrig fortæller, og med stor entusiasme fortalte han vidt og bredt om gården og om deres hovedværdier, som at drive den og de tilhørende 600 hektar på den bedste og mest tænkelig skånsomme måde for jorden og miljøet. Hans filosofi er, at man skal passe og pleje, og ofre ekstra opmærksomhed på alt det der er under jorden. Så vil man automatisk komme til at passe godt på det, der dyrkes over jorden. Han udtaler bla. ”Hvordan kan jeg få mest ud af jorden og passe på den samtidigt”. Hvordan der springes over kørsler på marken som f.eks. harvningerne, der blot giver sort jord. Og det i sig selv har ingen værdi. I stedet såes der mellemafgrøder, og man tilpasser markens areal med sporet og rækkevidden på traktoren, så der ikke køres dobbelt og forsikrer os samtidig om, at der på gården er styr på sprøjtningen.

 

Generelt har han også en sundere jord end andre. Mens andre landmænd sidder fast i mudderet, kører han bare videre. Han fortalte endvidere, at når nogen går den ene vej, går han til højre. Ja nogle erklærer ham nærmest sindssyg,på grund af den måde de passer deres jord på. Han referer til Gate Brown fra USA, der er hans store idol; han har ikke det højeste udbytte, men tjener fleste penge.

Efter kaffe, masser af snak og information, blev vi kørt rundt ude på markerne i en overdækket landbrugsvogn trukket af en traktor, så selv om der var en okay østenvind, sad vi alle mand trygt og godt og kunne nyde den storslåede udsigt. Aldrig har jeg set så flot og spændende en harmoni med fantastiske lange bælter af blomster, vegetation, træer, å og selvfølgelig marker så langt øjet rækker. Ind imellem stoppede traktoren op, og der blev vist egnede pladser til bierne, og snakken gik om boghvede, honningurt, oliehør, solsikke, stenkløver osv. osv. Områderne der også egner sig fantastisk til jagt, da vildtet skal have mulighed for at gemme sig.

At der skal være harmoni på gården og på markerne, er på matriklen en selvfølgelighed. Og det er her vi biavlere kommer ind i billedet. Bierne og deres fantastiske bestøvning tiltaler i den grad landmanden, og han kan sagtens se en win-win situation. Der vil være gode muligheder for både at få leveret vand ud til staderne, ellers er åen i nærheden, at muliggøre at det er let at transportere på markveje og lign. Skal staderne flyttes til et andet egnet sted, måske hvor der skal trækkes på en bestemt afgrøde, kan de være behjælpelig med transport. Der er gjort en hel del med beplantning af læbælter og stykker med markstriber med pollen og nektar frøblandinger, store læhegn med hvidtjørn osv. Markerne tilsået med raps, hestebønner osv.

Så tænker du, at det har fanget din interesse med at have bistader stående sådan et fantastisk sted, så er du mere end velkommen.

Der vil selvfølgelig være et krav, at der er respekt over for sygdomme de forskellige stader imellem.

Videre information og henvendelse til formanden for Aalborg Biavlerforening Tord Marius Lorentsen.

Tak til Michael fra Klitgård for et fantastisk tilbud, og for at vise os al den respekt der er for gårdens pasning, af miljøet, jorden og dens beplantning.