Foredragsaften v. Rune Havgaard Sørensen, Sekretariatsleder i DBf i Sorø

Af Pia harder
29.marts 2022
Rune Havgaard SoerensenHVORDAN KAN DET BLIVE BEDRE AT VÆRE BI OG BIAVLER I DANMARK?

MISSION: Danmarks biavlerforeningens formål er at skabe et levende og givende fælleskab for biavlerne. Arbejder for biavlernes vilkår, biernes livsbetingelser og for at udbrede kendskabet til biernes produkter.

VISION: Danmarks Biavlerforening vil være en værdiskabende fælleskab, der rummer biernes og biavlernes mangfoldighed. Foreningen skal sætte dagsordenen og leverer viden og oplysning både til medlemmerne og til samfundet.

Rune fortalte om deres arbejde med 3 områder:

BIERNE- at forbedre diversiteten og miljøet og derved bidrage til biernes fødegrundlag. Om at skabe forståelse for bestøvende insekter, herunder synliggøre af den værdi det skaber. De vil indgå i netværk der kan påvirke politikere og myndigheder til at forbedre forhold og rammevilkår for bierne.

BIAVLERNE- at sikre at Danmarks Biavlerforening er et relevant fælleskab for store som små biavler. At sætte lokalforeningerne i centrum og bidrage til et godt aktivitetsniveau i lokalforeningerne. At sikre et udbud af uddannelse for biavlerne. At arbejde aktivet med de muligheder og udfordringer, som biavlerne møder.

BIERNES PRODUKTER- at arbejde aktivt med markedsføring for at øge forbruget af DANSK honning og biernes øvrige produkter. Arbejde med at kæde biernes produkter sammen med bestøvningen i det danske landskab. Arbejde med Danmarks Biavlerforeningens loge som kvalitetsmærke. Øge informationen til forbrugerne om det sundhedsskabende ved biernes produkter.

RUNE & MONOPOLET- Oplæg til debat:

Bierne har 3 udfordringer: Sygdom og skadegørere - pesticider - fødegrundlag og levesteder

Rune lagde op til dialog om ovenstående emner, for gode input fra os biavler, til hvad de som hovedforeningen, kunne bringe videre til politikerne og myndigheder, især i forhold til Pesticider i naturen. Om der skulle være et forbud eller grænseværdier. Der var en god debat, hvor mange synsvinkler kom frem.

I forhold til sygdom og skadegørere på bierne, er det bedste middel mod skade på bierne (varroa miden), fortsat det, vi allerede gør året igennem.

De seneste 25 år er der markant forsvundet flere og flere læbælter, hvilket har påvirkning for biernes fødegrundlag og levesteder. Det ses der ind på nu, i form af flere braklægninger og reglen at gå fra 2 meter til 3 meter brammer ved vandløb. Hvert år er der større Focus på proteinafgrøder, hvilket også giver bierne bedre betingelser. Bierne er de vigtigste bestøver. Danmarks Biavlerforening arbejder for alle bier.

3 gode råd –Plant og så bi -venligt. Klip bi- venligt og skab plads til bo til bierne.

 

Alt i alt en god og informativ aften / bestyrelsen.