Foredrag med Peter Stougaard

Af Janne Skagbæk Jensen
7. februar 2017
Intro
Foredrag med Peter Stougaard der har beskæftiget sig med dronningeavl i mere end 25 år

Bisæsonen 2017 blev skudt i gang med årets første foredrag. Foredraget blev holdt på Vejgård Bibliotek tirsdag d. 07-02-2017 kl. 19.00.
På programmet var det den dygtige bi-/droningeavler Peter Stougaard fra Odder, der nu har beskæftiget sig med buckfast bier i gennem mere end 25 år.

Han startede som biavler i 1983, hvor han købte en landejendom. På gården havde en ældre biavler med omkring 100 stader en bigård med 20 stader stående.
Peter fangede hurtigt interessen for bierne, og han fik lov at overtage lidt af de stader tættest på gården. Året efter overtagelsen døde biavleren desværre, og som 1. års biavler var det jo let nok for Peter at overtage de resterende stader. Jo jo ….man er jo dygtig som 1. års biavler.

Som tiden er gået er biavlen hos ham nærmest eksploderet. I dag driver han biavl med ca. 550 indvintrede familier + ca. 300 aflæggere, og han har egen parringsstation på Alrø.


Øen Alrø som ligger i Horsens fjord, kan nås via den 1 km lange dæmning. Øen er 7 km lang og 5 km bred og er beboet. Den er kendt som stedet hvor Morten Korch har boet og arbejdet, og hvor han lod sig inspirerer af omgivelserne og idyllen med gårde som Møllegården og Bakkegården.

På Øen er der faktisk ikke noget træk efter grundlovsdag, kun lidt blomster i grøftekanterne, så der skal fodres med tynd sukkervand. Han har bl.a. lavet en super smart fodreskuffe, så han er fri for at løfte låget, når dronningerne fodres.

I 1920 blev de brune bier i England ramt af sygdom. Peter Stougaard fortalte os på en rigtig god og forståelige måde, hvordan den berejste Broder Adam der tilhørte Klosteret Buckfast Abbey, havde gransket i og krydset de brune bier med bierne Anatolica ”den anatolske” fra Tyrkiet, som har en stor og væsentlig betydning for Buckfast bien, som vi kender den i dag. Men også Athos fra Grækenland, Lamarkii fra Egypten og Monticola fra Kenya blev krydset ind.
Den sidst nævnte har endvidere også været brugt i Peters dronelinje, som han sagde ”den kommer jo fra det mørkeste Afrika og er så fredelige - så fredelige”.
Sådan blev bi-hybriden til en sværmtræg, fredelig, sygdomstolerant og god honning samler.
Derfor hedder den Buckfast og er opkaldt efter Klosteret Buckfast Abbey.
Man skal også vide, at der altid vil være gener af start-bien til stede, og man derfor skal blive ved med at avle og krydse på bedste vis.

 

Hvem er Broder Adam? Det er en fantastisk historie. Læs meget mere her:

https://www.buckfast.org.uk/bees-past-and-present

http://feldborgnielsen.wixsite.com/agerlund/mine-bier

 

Peter fortalte om hærværket i skoven, som blev stoppet. Også om de drengestreger som han først troede det var. Da han kom, lå alt som var det var sparket på. Opdagede så at al ynglen var pikket ud af yngeltavlerne, og bierne stadig sad i hjørnet oppe under de på hovedet liggende stader.
Der fik han så øje på fuglen længere fremme og vidste nu, at skaderne var forårsaget af hvepsevågen.
Så HUSK at lægge noget tungt på låget.
Der blev talt om vandrestader, om de store dadant rammer, om bror Adams originale parringskasser. En hel masse om dronningeavl blev det også til, og hvordan man kunne se i en Kielerkasse på tavlernes udbygning, om der er en dronning. Om dengang hvor han havde ”et” stade med buckfast bier med en pollentavle, to yngel tavler som gav  halvfjerds kg honning – wauw, hvor ville jeg være pave stolt. Det er vist det, vi stræber hen imod.

Oxalsyre bliver hos ham givet sidst i december eller først i januar - når dagene er kortest. Når mide trykket er lavt om foråret, får man ikke større problemer om sommeren med varroamiden.

Lige som vi fleste andre kunne han heller ikke berette om et fantastisk 2016, hvad honning angår. Peter Stougaard fortalte, at han var nede på 40% af normalhøsten, og det rykkede da lidt i baglommen.

Vi var mange samlet både fra nord og syd, og vi hyggede os på kryds og tværs – og er helt sikker på at alle har fået noget med hjem, som de kan bruge i deres daglige gang i bigården.

 

Stor tak til Peter Stougaard

Let the bee tell you

 

2a
To dronningavlere får en snak før foredraget.

 

 1 Peter fortæller om sit materiel, bl.a om sine rugekasser.


 

2 Holderne til de gamle rugekasser

 

32 Startere og en hel række cellebyggere


4 Efter et døgn i starteren er mere end 80 af de tilsatte 90 larver antaget, og er klar til at blive fordelt i cellebyggerne.

 

5Peters hjemmelavede foderkasser

 

6Her er det gået grueligt galt. ( Der går en jomfru i stadet)

 

6aDer lyttes intenst.

 

7Der pakkes bier i dobbeltfamilier. (Cellebyggere)

 

8Så er cellebyggerne færdige

 

9Kaffepause

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14Så er vi ved at være klar igen.

 

15Der pakkes Kielerkasser til parring.

 

16Inden kielerkasserne køres ud, er der allerede sørget for stærke familier med masser af droner.

 

17En dronning som ikke er begyndt at lægge æg.

 

18Her er dronningen godt igang. Kan ses på at foderet er flyttet op på tavlen, som derved bliver tykkere.

 

19Det var her Hvepsevågen var på spil

 

20Og her nogle to-benede skadedyr.

 

21Sidst på sommeren slynges der da også noget honning.

 

22Et af Broder Adams originale parringsstader

 

23Tavlerne i Broder Adams stade

 

24En dronningavlers arbejdsdag.

 

25De forskellige racer som er krydset ind i Peters avl

 

26Tak for et godt foredrag

 

27