Foredrag med Frank Nielsen, Jammerbugt Biavl.

Karen Mette thorhauge
21. februar 2023

logo 1Tirsdag 21.februar blev der holdt et spændende foredrag af Frank Nielsen Jammerbugt Biavl, Hanherred. Der var mødt ca 25 interesserede medlemmer op. 
Frank har været biavler siden 1999 og har været involveret i mange aspekter af dette. Han har ca. 100 bi familier og 50 aflæggere spredt i nærområdet med ca. 12 familier i hver bigård. Hoved temaet var "Mere honning, færre timer". Baggrunden for det var, at Frank er en såkaldt "Lørdags biavler". Der er kun tid til bierne i weekenden på grund af en travl arbejdsuge. 
Med udgangspunkt i opstablingsstader fortalte Frank, hvordan han med en minimal arbejds indsats kunne optimere sin honning produktion. "Keep it simple" er hans motto, og han gennemgik årets gang i bigården med udgangspunkt i dette princip. Forstyr bierne mindst muligt med blot 2 årlige eftersyn i yngellejet og udskiftning af dronningen efter 2 års produktion er blot nogle af hans principper. Bi familierne boostes i foråret med aflæggerne, så det er store og livskraftige familier, som kan begynde sæsonen. Han gennemgik desuden, hvordan han opstablede staderne, så der var mindst muligt arbejde ved det igen med fokus på, at formindske sit tidsforbrug.
Alt i alt en spændende aften til inspiration for foreningens medlemmer.

Vi siger tak til Frank

Se Webinar med Frank Nielsen

Webinar med Frank Nielsen