Infomøde i klubhuset

Karen Mette Thorhauge
4.april 2023
IMG_0739.jpgTirsdag 4.april kl 19 blev der holdt info aften i Infohuset i Østerådalen.

Der var mødt 10 meget interesserede op, blandede mænd og kvinder i alle aldre. Formanden bød velkommen og fortalte kort om foreningen, og hvordan den fungerer med bl.a. tirsdags fremmøde. John fra Skolebigården, samt Pia og ut præsenterede sig selv

Vi startede i skolebigården, mens det stadig var lyst. Der blev talt om og vist de 2 forskellige stade typer, og spørgelysten var stor. Flere havde allerede anskaffet sig materiel og bi familier og var klar til at begynde i indeværende sæson.

Vi fortsatte derefter i skolestuen med kaffe og hjemmebag. Basis viden om bien som organiske, årets gang som biavler, økonomien og tidsforbruget, forbundet dermed blev berørt. Der blev også talt en del om, hvordan man får hjælp som nybegynder. Materiel og brochurer var spredt på bordene og dannede basis for endnu mere samtale om biavl.
Hen omkring kl 21.15 sluttede vi af med ønsket om at se dem igen 25.april, hvor bigården åbnes.

 

 

 

 

IMG 0738