Sidste dag i Skolebigården 2020

Af Janne Skagbæk Jensen
14. august 2020
 
Intro

Udesæsonen i skolebigården lukkede ned ved sommerens sidste møde tirsdag d. 08-09-20. Vejret var godt, solen skinnede, så det sociale samvær med kaffe, the, øl og vand stadig kunne nydes ude på den store græsplæne ved bordene og bænkene. Denne aften blev nogle af vores trofaste medlemmer, som også er meget garvede biavlere fanget af kameraets linse.

Selve bigården er omkranset af de tæt stående kulsukker planter, som stadig er i vigør og blomstre her og der med sine fine blå blomster.

Den sidste udebeskæftigelse ved bierne sluttede med at bierne blev fodret færdig. Her blev det vurderet, at de 16 kg APIInvert bierne har fået af 4 omgange a´ 4 kg i denne omgang er rigelig.

Samtidigt med fodringen har der også været myresyre behandlet med MHT-fordampere, der også kaldes for universalfordampere. Fordamperne var vendt på hovedet med toppen nedad, for det første så var der plads i opstabling til fodringen med en hønse-/foderspand ovenpå. For det andet er syredampen tungere end luft, og ville fylde hele magasinet med myresyre og virke effektivt. Fordamperne der havde stået i 14 dage, blev ved samme lejlighed taget fra.

Er blevet bekendtgjort af kasser Niels Ørnbøl, at metoden med at vende dem på hovedet, nu er afprøvet og kan ikke anbefales. Bierne må have følt, at det blæste ind fra oven, da sprækkerne i MHT-fordamperen blev tilstoppet med propolis. Så hans anbefalingen er, at lade den stå med åbningen opad.