Bi-pest!!!

Af Janne Skagbæk Jensen
9.maj 2017

 SygdomOpbakning det er der!
Et fantastisk stort fremmøde af biavlere var mødt op denne, ja på alle mulige måder grå og kolde aften.

Det er lige nu det danske forår er over os. Hvor alt blomstre, springer ud og grønnes. Hvor solen er vores bedste ven, og til tider falder regnens dråber fra himlen og vander vores jorde. Hvor fuglenes fløjt med de skønneste strofer høres over os, og de små flyvere som ved naturens gang, har travlt med alle forberedelserne til yngel og unger og fuglelivet. Akkurat ligesom bierne

Det er lige nu, at vi skal eller rettere burde stor-nyde, at Aalborg Biavlerforrening er flyttet til det skønne Østerådalen.

Det er lige nu, at vi i en stund, skulle stå med kaffekopperne i Østerådalen og hyggesludre og nyde tirsdagenes aftener med vores fælles interesse - bierne. Men i stedet blev det død og pine.

Tirsdag d. 02-05-2017 blev der erklæret bi-pest i 2 af vores opstablingskasser. Øv øv øv øv og atter øv.

Tirsdag d. 09-05-2017 var den kyndige biavler, også kaldet Sygdoms-inspektøren hidkaldt og dommen kom atter - endnu engang - bipest i alle stader. Der blev løftet pegefingre, i forhold til manglende syning af bierne ved flytningen fra Lundby Hedehuse til Østerådalen. Desuden kommenterede han, at det generelt er et problem i hele Aalborg og omegn. Det er en meget vigtig procedure, når bierne handles og der skiftes boplads, og det må ikke ske. Når man anskaffer sig dyr, er det sit eget ansvar. Få så synet dine bier!

Desuden er det vigtigt, hvis du bor du i en radius af 2 km fra skolebigården, skal du hidkalde den kyndige biavler, og der skal være besigtigelse. Kan også på det kraftigste opfordre til, at få alle bigårdene rundt om, registreret i det Centrale Bigårdsregister. Herved vil du altid blive kontaktet og få besked ved sygdom i din nærhed. https://cbr.pdir.dk/ der skal logges ind med NemId.

Nu skal smitten en gang for alle udryddes i skolebigården, helt og aldeles. Så samme aften blev der lukket for alle flyvesprækkerne, bierne vil blive aflivet i dag onsdag, og trugstaderne vil blive brændt. Opstablingskasser rengjort, og igennem en treårig periode sættes de til side til bedre tider med en årlig rengøring. Rammer vil blive afsmeltet, og i fremtiden også efter hver slyngning af honningen. Ingen har hænder i stadet uden foreningens egne handsker og dragte. Hvis det er muligt vil alt anden udstyr blive afvasket i div. tilladte kemikalier ellers smides det ud til afbrænding. Der vil blive indkøbt 2 nye trugstader og 2 nye opstablingskasser. Vores store ønske er også 2 bifamilier, hvis det ellers er muligt, for vi ved at det er svært i år, da det som rigtig mange er bekendt med, er mangel på salgsklare familier. Af disse 2 familier vil der blive lavet aflæggere og lige så stille, vil der startes op på en dugfrisk bigård med sunde og raske familier.

Det skal også nævnes, at der er en nytilkommen familie i observationsstadet,som bevirker at bigården i karantæne.

Tirsdag d. 16-05-17 kl. 19.00 vil der som sædvanligt være møde i klublokalet, og vi vil alle ”forhåbentlige” få noget mere bi-sygdomsviden og blive meget klogere på Bi-pesten, når den ses fra nærmeste hold og dens mest uhyggelige side.

Der hænger mange spørgsmål i luften. Lad os få talt, snakket og stillet spørgsmål i en rigtig god og positiv ånd.

Se endvidere den tilsendte beretning fra formanden.

 Hent Brochuren  Bisygdomme i praktisk Biavl

Bipestmode
Foto: Janne Skagbæk

 Bi i blomstFoto: Janne Skagbæk