Foredrag med Tonny Tychsen fra ELLUM BIAVL

Pia Harder
24. januar 2023
Ellum_biav.jpgDer var fremmødt 28 til en spændende aften på Gistrup skole med foredrag omkring Dronning avl og dronningen gitter og dens betydning samt behandling for varroa miden i bifamilien og meget mere.

Tonny fortalte om sit arbejde med sine 400 bifamilier og hvordan han avlede Dronninger og undersøgte på varroa trykket, samt behandlede for varroamiden.

Han viste os hvilke redskaber han anvendte i undersøgelsen af varroatrykket, i fodringen samt i at undgå museangreb.

På Tonnys hjemmeside kan man se mange YouTube videoer om sit arbejde med bierne. www.EllumBiavl.dk

Der var god dialog med mange interessante spørgsmål og gode svar. Alt i alt en god og lærerig aften.

Tonny's Biavl 

Tonny lagde ud med at fortælle om hans måde at have bier på. Den adskiller sig en del fra den måde de fleste af os driver biavl på.

Han bruger et system der på engelsk hedder SINGLE BROOD CHAMBER eller mere mundret SINGLE BOX.

Ideen ved systemet er at dronningen til enhver tid kun har maks 10 rammer til rådighed.

Tonnys biavl foregår i Langstroth magasiner, men jeg har regnet tallene om til 12x10.
Forskellen i antal celler pr, tavle er ikke stor. Langstroth=6920. 12x10=6416

Hvis vi går ud fra 12x10 rammer betyder det at hun har 64160 celler at yngle i, da der på hver 12x10 ramme er 6416 celler, som ganget med 10 giver 64160.
Det er mere end nok. Hvis vi antager at dronningen lægger 2000 æg i døgnet, giver det et behov for 2000x21=42000 celler, da der går 21 dage fra ægget lægges til bien kryber, og cellen igen kan bruges.
Men først skal cellen rengøres. Men som vi kan se ud af regnestykket har vi godt 22000 celler i overskud til lidt foder og pollen og tid til rengøring.

Men 22000 celler er naturligvis ikke nok til det foder som yngelen har behov for, så derfor må bierne have et spisekammer hvor de kan opbevare og hente foder.
Det klares ved at sætte et magasin på med et dronningegitter imellem. Dette magasin høster vi ikke fra før sidste honning fratagning og indvintring.
Tonny bruger et ½magasin Langstroth, som også kan fås til 12x10
Bierne vil bruge dette magasin som en buffer, hvor de efter behov henter foder til at sætte omkring yngelen

Der skulle være flere fordele ved dette system:

  • Ingen yngel i honningmagasinet.
  • Ingen droner i honningmagasinet.
  • Meget lidt pollen i honningmagasinet.
  • Lettere at finde dronningen, og inspicere for sygdomme. (Tjek af kun 10 tavler).
  • Kun 10 tavler pr. familie pr. år som skal smeltes om. (Stor besparelse).
  • Tonny fortalte at han ikke døjede med sværmning, hvilket nok er det første man tænker ville gå galt.
    Hans 400 familier havde kun sendt 2 sværme afsted i 2022.

Men for at alt dette skal lykkes, skal vi se lidt på Dronning-gitteret,
da dette er altafgørende for at systemet kan køre.


Dronning gitteret 

Der er nogle krav som skal stilles til dronningitteret. Der skal være så stort et areal som muligt hvor bierne let og ubesværet kan komme igennem. Dette opnås lettest med et metalgittet, hvor gitteret er lavet af tynde runde metalstænger, som derfor optager færre cm2 af det totale areal. De har yderlige den store fordel at de er formstabile og holder lang tid.

Det er også vigtigt at gittret ikke ligger oven på rammerne. Det skal være sådan at der er en afstand på omkring 8mm fra toppen af rammerne til gitteret. Det samme gælder fra gitteret og til bunden af rammerne i spisekammeret. Dette mål må ikke overstige 11mm, for så laver de vildbyg, og kommer afstanden under 5mm klistrer de det sammen med propolis.

Hvis bierne laver vildbyg, spærrer det for gennemgangen i gitteret, og bierne begynder derfor at sætte honning i yngelmagasinet, som fører til at dronningen får pladsmangel, med risiko for sværmning.

 Tychsen dr gitter


 Vinterlejet

Tonny laver vinterlejet på kun 8 rammer. Han fodrer meget langsomt i den dobbelte foderkasse, som optager de sidste 2 rammepladser.
Dette sikrer at dronningen hele tiden har plads til at sætte nyt yngel.
Foderkassen er indrette med 2 net-rør, hvor igennem bierne kan komme ned til foderet, men ikke ud i kassen og drukne.

Tychsen yngelrum


1. Udvidelse

Tonny er meget påpasselig med ikke at udvide for tidligt om foråret, for at undgå at varmen forsvinder fra yngellejet.
Han sikrer sig at der er rigtig godt med bier, ved at tjekke fra bunden. Det giver at bedre billede af hvor stor familien er.

Tychsen udvidelse


Musegitter

Tonny viste os til sidst hvordan man laver et musegitter af 8mm Voliere net.
En nem og billig forsikring mod ubudne gæster.
Niels Ørnbøl  

Tychsen gitter