logobiOrientering fra Aalborg Biavlerforening
december 2020

En dejlig lang og aktiv udesæson med bierne er i Aalborg biavlerforening ved at lakke mod enden. Vi kryber indenfor i ly for kulde, regn og sne. Men ikke alting går som sædvanligt….

Venligst bemærk:
at der i år holdes to foredrag på Gistrup skole, grundet ombygning på Vejgård Bibliotek.

Honningbedømmelse blev afholdt i oktober på Kokke- og tjenerskolen i Aalborg, og var en super hyggelig aften med stor succes. En kæmpestor tak skal lyde til Flemming Rukjær, der går på pension. Han har virkelig været til stor gavn for vores forening og muliggjort, at så flot et arrangement med 2-retters menu kunne stables på benene og afholdes på Tech College. En mægtig stor indsats som smagsdommer har han også ydet, med hans professionelle ”Know how” og mange års sukkerchok som alle de sødestoffer fra honningsmagningen giver og indebærer for kroppen. Måske får vi ham fremtidig at se, som deltager - i stedet for dommer. Vi har dog allerede sikret os at arrangementet også bliver en realitet og arrangeret til næste år med den dygtige faglærer Lise Holmgaard. Stadig kommer det til at foregå på Tech College som Kokke- og tjenerskolen hedder i dag.

Var du forhindret i at deltage, eller måske bare gerne vil gense noget af aftenen, kan du få et referat og resultat af bedømmelsen her: https://www.aalborgbiavl.dk/galleri/honningbedommelser/252-honningbedommelse-2019

Årets sidste arrangement i Aalborg Biavlerforenings flotte program for 2019 forgik i klubhuset Østerådalen med oxalsyrebehandling, gløgg og æbleskiver. Et par super skønne timer sammen med andre bifolk, hvor snakken hovedsaligt kredsede om vores fælles venner Apis Mellifera. Der var gennemgang af vinterens oxalsyre behandling og mulighed for at købe små afvejede poser med oxalsyre til billige penge.

https://www.aalborgbiavl.dk/galleri/billedbog/254-afslutning-og-oxalsyre-2019

Vinterens arrangementer2020 byder på forskellige tiltag med socialhygge inden døre. I år bliver der som noget ekstra skruet op for max kreativ indendøshygge. Måske har du lyst til at være sammen med Eva og Janne en aften i klubhuset for at lave bæredygtige ”Bee´s Wrap” og læbepomade. Begge laves med egen medbragt voks. ”Bee Wraps” blev brugt i gamle dage i husholdningen i stedet for sølvpapir, madpakkepapir og husholdningsfilm. Igen er de blevet rigtig hotte og meget dyre, hvis man skal hen og købe dem. Mere info følger.

Aalborg Biavlerforenings samarbejde med de tre andre lokalforeningerne nordenfjords, er også ude med forskellige arrangementer som kunne være meget interessante at deltage i. På kryds og tværs gøres en fælles indsats, og det kommer selvfølgelig alle vores 4 klubbers medlemmer til gode. De fire klubber der er med er: Vendsyssel Biavlerforening, Hjørring Biavlerforening, Knivholt Biavlerforening og Aalborg Biavlerforening. Der arrangeres et Mjødkursus sidst i januar eller først i februar. Desuden arbejdes der på en Minikonference midt i maj osv. De endelige arrangementer kan i detaljer læses på kalenderen, når de er færdig planlagte.

Program for vinteren:
Interesserede fra andre foreninger er som altid meget velkomne til foredragene

Tirsdag d. 21-01-2020 kl.19.00 på Gistrup skole
Foredrag v/ konsulent Rolf Tulstrup Theuerkauf. Biernes fødegrundlag og evt. aktuelle emner.
Der serveres kaffe og småkager. Prisen vil være 40,00 kr.

Tirsdag d. 4-2-2020 på Stenum skole kl.19.00.
Mjødkursus arrangeret af Vendsyssel Biavlerforening.
Nærmere information vil komme i kalenderen og som udsendt indbydelse.

Tirsdag d. 18-02-2020 kl.19.00 på Gistrup skole
Foredrag v/ dronningeavler Ivan Nielsen, Hobro. Om alt det bagved dronningeavlen med udvælgelse, gener osv. Hvad skal du fortælle dronnigeavleren for at få de dronninger, der passer til dig? Hvordan opretholder du en fornuftig genetisk sammensætning i dine egne bier?
Der serveres kaffe og småkager. Prisen vil være 40,00 kr.

Tirsdag d. 03-03-2020 kl. 19.00 i Infohuset Østerådalen
Opstart på begynderkurset 2019 afvikles med 4 teoriaftner:

03. marts Introduktion
10. marts Fra udvintring til hovedtrækket
17.marts Hovedtrækket og honningbehandling
31. marts Indvintring og varroa-behandling
7. april I skolebigården (Se på materiel og montere rammer)
14. april Besøg hos OBC Biavl (Materielforhandler)

Har du kendskab til personer, der evt. har lyst til at blive biavler, kan du henvise vedkommende til forenings hjemmeside.
Kurset forestås på skift af Niels Ørnbøl og Tord Marius Lorentsen.

Senest tilmelding 15. februar 2020
Kurset er gratis for DBF-medlemmer af Aalborg Biavlerforening. Øvrige kan deltage for den beskedne pris af 400,00 kr.

Tirsdag d. 24-03-2020 kl. 19.00 i klubhuset Østerådalen
Vi skruer op for hyggen. Vær kreativ med næstformand Eva Stochholm og sekretær Janne Skagbæk Jensen. Lav bæredygtige ”Bee Wraps” og lækre læbepomader.
Information om pris og tilmelding udsendes senere, når alt er på plads.

Tirsdag d. 28-04-2020 kl. 19.00
Starter den nye sæson i skolebigården.

Vi glæder os rigtig meget til en super spændende vintersæson i et skønt fællesskab. Husk at sætte et stort X eller flere i kalenderen.
Vel mødt!